Nghề freight fwd ngày càng cạnh tranh Đặc điểm của nghề này là chuyên bán cước ????