Marketing là một ngành rất rộng luôn Độ phủ của thị trường thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Và phương pháp tăng độ phủ là tùy thuộc vào thực tại mỗi doanh nghiệp