Hiện tại đang có nhiều nhà máy chuyển sản xuất sang Vnam để lấy CO form AB này