Chủ nghĩa Trump thay đổi và giờ lại có sự đổi thay ...