https://ddvt.vn/topic/1341/cắt-giảm-chi-phí-logistics-nâng-cao-năng-lực-cạnh-tranh-phần-2-những-khuyến-nghị-của-vla Phần 2