@Đông đã nói trong Vì sao các Chuỗi cung ứng cần hoạch định S&OP?: Kế hoạch Bán hàng & Hoạt động là quá trình chúng ta tập hợp tất cả các kế hoạch cho doanh nghiệp (khách hàng, sales, marketing, phát triển, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và tài chính) thành một bộ kế hoạch chiến thuật tích hợp. S&OP cho phép ban lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh và phân bổ các nguồn lực quan trọng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất. Không hoạch định thì không thể có được sự vận hành thông suốt. Một khi đứt chuỗi cung ứng là cả một hệ thống bị sập ..