Công văn 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 V/v hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Lưu ý quan trọng: Người trở về / đến từ vùng dịch 2019-nCoV chỉ được ở khu vực giao nhận hàng hóa, khu vực cách ly tại cửa khẩu, không được đi sâu vào nội địa để hạn chế lây lan Vũ Hán coronavirus.