Logistics Manager hiện tại có yêu cầu rất cao, và đòi hỏi kinh nghiệm trong quá trình xử lí các đơn hàng.
Kỹ năng đòi hỏi càng cao thì càng được Pay nhiều tiền.
Nên Skill Level là yếu tố then chốt ...