@tuan.log said in Để trở thành Logistics Manager bạn cần những kinh nghiệm và kỹ năng gì?:

Vai trò của 1 Logistics Manager vô cùng quan trọng, phải quản lý và bao quát toàn bộ các công việc liên quan đến: Sales, Marketing, lập kế hoạch, ..cụ thể các công việc chính như sau: -Khai thác và phụ trách các hoạt động về Marketing và kinh doanh bao gồm hàng đường biển, hàng xuất nhập khẩu, hàng tàu, hàng xá cũng như các hoạt động kinh doanh của Logistics như dịch vụ khai quan, kinh doanh kho ngoại quan, vận chuyển, giao nhận.... -Tìm kiếm khách hàng, triển khai tiếp cận với các đối tác trong và ngoài nước; -Quản lý thông tin thị trường, khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu; -Xây dựng các mối quan hệ bền vững giữa Công ty với các cơ quan vận tải và các cơ quan hữu quan; -Thiết lập danh mục khách hàng đã có, khách hàng mới và khách hàng tiềm năng; -Tìm hiểu, cập nhật các quy định liên quan đến cước vận chuyển; -Làm Sales lead với các đối tác trong và ngoài nước, -Quản lý các hợp đồng thuê thiết bị, phương tiện vận chuyển… -Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao phó

Thế thì tương lai sẽ là giám đốc ....