HIện tại còn có rất nhiều thương hiệu khác.
Việc xây dựng quy chuẩn thì rất khó nhưng đã có.
Đặc biệt áp dụng như đối với VCCI
Hàng hóa Việt nam trong thời điểm hiện tại sẽ bị soi nhiều về xuất xứ. Do đó việc chuyển dịch liệu có hoàn toàn là màu hồng.
Hay VN lại sớm bị liệt vào các danh sách Phòng vệ thương mại ..