Đây là những kiến thức Incoterm cơ bản.
Mọi người học Xuất nhập khẩu hay logistics đều phải thông thuộc.
Vì nó liên quan đến khâu làm thủ tục cho hàng hóa tại các cửa khẩu, cảng biển..