Giờ thêm cả Hàn Quốc nữa. Toàn các đối tác chủ lực của VN. 1 năm buồn của Logistics