Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định, được áp dụng từ ngày 14/4/2017 và áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (14/4/2017).

Sáng nay (30/3/2017) Bộ Công thương đã ban hành quyết định 1105/QĐ-BTC áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc. Theo mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02).

Không có chương 73 nên không bị áp thuế chống bán phá giá
Bạn thử tìm hiểu thêm xem