KHO HÀNG HÓA ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG? • Trước đây kho chứa hàng được coi là một nơi thuận tiện tạm thời, chịu chi phí và không tạo ra lợi nhuận. Nó được nhìn với cặp mắt không thân thiện bởi đơn giản là một tòa nhà để che mưa che nắng cho hàng hóa không hơn không kém.

  Ngày nay, với nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng và sự nổi lên của công nghệ thông tin cũng như những giá trị gia tăng mà kho có thể mang đến là điều không thể tranh cãi.

  Vâng, nhận thức về kho hàng đã thay đổi. Một công ty bây giờ xem hệ thống phân phối của nó hoạt động như là một trung tâm lợi nhuận hơn là một trung tâm chi phí. Không ai có thể tranh luận rằng việc phân phối có một tác động đáng kể đến khả năng sinh lời của một hoạt động. Nó chính là trung tâm phân phối, nó đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục và gia tăng nhiều giá trị để hoàn thành tốt đơn hàng cũng như dịch vụ bán hàng. Mỗi mô hình kho sẽ mang lại những giá trị riêng biệt như kho CFS, kho bảo thuế, kho phận phối(cross-docking) , kho ngoại quan.

  Ví dụ những lợi ích của kho ngoại quan

  • Cho phép chủ hàng nhập khẩu và lưu trữ hàng hoá mà không cần đến người nhận hàng và không phải chịu thuế nhập khẩu tại Việt Nam. Khách hàng sẽ chỉ chi trả cho những chi phí này khi xuất hàng và đến nhận hàng.
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian để lưu trữ hàng hóa trong thời gian dài.
  • Đảm bảo được sự thanh toán cho nhà xuất khẩu ngay sau khi giao hàng cho nhà nhập khẩu…