Kiểm đếm hàng hóa là gì ? • Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa là dịch vụ thực hiện kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế khi giao hoặc nhận với tàu biển hoặc các phương tiện khác, theo ủy thác của người giao hàng, người nhận hàng hoặc người vận chuyển nhằm cung cấp cho khách hàng những báo cáo khách quan, đầy đủ về số lượng, chất lượng hàng hóa sau khi giao-nhận. Là quá trình kiểm tra và phân loại hàng hóa theo bao bì đóng gói, kiểm đếm và tính toán để ghi nhận số lượng hàng hóa cụ thể trong quá trình giao nhận theo ngày và theo lô hàng. – Kiểm đếm hàng hóa tại thời điểm giao hàng (cho tất cả các loại phương tiện và địa điểm).

  Kiểm đếm hàng hóa tại thời điểm giao hàng nhằm xác định số lượng hàng được giao cho đại diện người mua nhận hàng (mua và bán) tại nơi bán hàng (nước xuất khẩu). Đây là bằng chứng để người mua tính toán số tiền hàng hóa sẽ trả tiền cho người bán, là bằng chứng để đại diện bên tàu biển chuyên chở hàng ký biên nhận và ký vận tải đơn.

  – Kiểm đếm hàng hóa tại thời điểm nhận hàng (cho tất cả các loại phương tiện và địa điểm).
  Kiểm đếm hàng hóa tại thời điểm nhận hàng nhằm xác định số lượng hàng được giao cho người mua tại nơi nhận hàng (nước nhập khẩu). Đây là bằng chứng để người mua tính toán số lượng hàng hóa thực tế nhận được đưa vào kho chứa hàng của mình và là căn cứ để tính toán khiếu nại, bồi thường của các công ty bảo hiểm, chủ tàu do thiếu hụt hàng hóa (nếu có). Quy trình kiểm đếm hàng hóa ?

  – Tổ chức bộ phận có kinh nghiệm về kiểm đếm trong quá trình xếp hàng hóa, dỡ xếp hàng hóa để bảo đảm chính xác số lượng hàng hóa được giao và nhận.

  – Kiểm tra bao bì đóng gói và ghi nhãn của hàng hóa để kiểm đếm số lượng theo mỗi loại hàng.

  – Kiểm tra và giám sát qui cách đóng gói và vật liệu đóng gói phù hợp với Packing List, Hợp đồng mua bán, các thỏa thuận khác giữa người mua và người bán cũng như sự phù hợp để vận tải hàng hóa này bằng đường biển hoặc phương tiện vận tải khác.

  – Xác nhận nôi dung nhãn ghi trên bao bì (ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn, thành phần, tên hàng, ký hiệu vận tải, . . .).