Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt



 • Trình tự thực hiện:

  Đối với cá nhân, tổ chức:
  Tại ga liên vận biên giới
  Ngay sau khi tàu nhập cảnh đến ga liên vận biên giới, trưởng tàu hoặc người đại diện (sau đây gọi chung là trưởng tàu) nộp hồ sơ giấy tờ theo quy định cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới
  Tại ga liên vận nội địa
  Ngay sau khi tàu chuyên chở hàng hoá đến ga liên vận nội địa, trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa:
  Các giấy tờ còn nguyên niêm phong của Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới;
  Giấy giao tiếp toa xe: 01bản chính;
  Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có): 01 bản chính.

  Đối với cơ quan hành chính nhà nước
  Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới có trách nhiệm:
  Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ do trưởng tàu nộp;
  Đối chiếu kiểm tra thực tế về đầu máy, số lượng, số hiệu từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;
  Kiểm tra niêm phong của tổ chức vận tải đối với từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;
  Niêm phong hải quan từng toa xe chứa hàng hoá hoặc từng lô hàng sẽ dỡ xuống ga liên vận nội địa; trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được như hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời… thì trưởng tàu chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa;
  Giám sát trong quá trình tàu đỗ tại ga: dỡ hàng hoá, hành lý ký gửi xuống kho, bãi để làm thủ tục nhập khẩu tại ga;
  Lập biên bản bàn giao hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa: 02 bản;
  Đóng dấu nghiệp vụ lên những giấy tờ do trưởng tàu nộp; niêm phong hồ sơ hải quan gồm: bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống ga liên vận nội địa: 01 bản chính; vận tải đơn dỡ hàng tại ga liên vận nội địa: 01 bản chính; biên bản bàn giao: 01 bản, giao cho trưởng tàu hoặc người đại diện để nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa.

  Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa có trách nhiệm:
  Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ do trưởng tàu nộp;
  Đối chiếu kiểm tra thực tế về số lượng và số hiệu từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;
  Kiểm tra niêm phong của tổ chức vận tải, niêm phong của Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới (nếu có) đối với từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;
  Giám sát trong quá trình tàu đỗ tại ga;
  Đóng dấu nghiệp vụ và trả lại các giấy tờ do Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới gửi đến

  II. Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
  Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:
  Thành phần hồ sơ:
  Tại ga liên vận biên giói khi tàu nhập cảnh:
  1 Bản kê hàng hoá nhập khẩu hoặc bản lược khai hàng hoá nhập khẩu: 01 bản chính;
  Vận tải đơn: 01 bản chính liên thứ 3;
  Giấy giao tiếp toa xe (đối với tàu chuyên chở hàng hoá): 01 bản chính;
  Danh sách hành khách và phiếu gửi hành lý không mang theo người của hành khách (đối với tàu chở hành khách): 01 bản chính;
  Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa: nộp 02 bản chính (theo mẫu của Tổng cục Hải quan).
  Tại ga liên vận nội địa:
  Giấy giao tiếp toa xe: 01bản chính;
  Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có): 01 bản chính
  .
  III. Thời hạn giải quyết: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
  Kết quả thực hiện: hoàn tất thủ tục nhập cảnh
  Lệ phí (nếu có):
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Thông tư79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
  Quyết định 1127/QĐ-TCHQ ngày 3/6/2009 v/v ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát về hải quan.



 • https://qalogistics.vn/category/dich-vu-logistics/van-chuyen-cross-border/
  Dịch vụ chuỗi cung ứng quốc tế
  Các dịch vụ logistics tổng hợp và door to door, dịch vụ xuất nhập khẩu ...
  #dichvulogistics #vantainoidia #vantaiquocte
  #transitcargo
  #hangquacanh
  #vantaidiLao #vanchuyendiLao #vanchuyenThailan#thutuchaiquan
  #khaithuehaiquan
  #dichvulogistics
  Quy trình nhập khẩu hàng hóa
  Nhập khẩu hàng hóa thực phẩm, hóa chất, các loại hàng hóa máy móc thiết bị
  Hàng hóa cũ, các thiết bị kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng và xin giấy phép nhập khẩu
  Tư vấn thuê và lệ phí nhập khẩu hàng hóa
  Tư vấn phương án kinh doanh và các thủ tục liên quan đến hàng hóa
  Dịch vụ chuỗi cung ứng, chuỗi cung cấp hàng hóa, phân phối và tìm nguồn hàng, tìm nhà cung cấp .
  #vanchuyencontainerLanh #tamnhaptaixuat
  #vanchuyenthietbi
  #vanchuyenduongbien #vanchuyendaphuongthuc #doortodoor
  #logisticsVietnam #Laoslogistics