Đối tượng hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan • Thể theo yêu cầu của các bạn muốn tìm hiểu các mặt hàng không được gửi kho ngoại quan mình post bài này để chúng ta cùng tỉm hiểu xem các mặt hàng nào bị cấm nhé. Như Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về hàng hóa gửi kho ngoại quan đã nêu.

  Những mặt hàng sau được lưu giữ, kí gửi tại kho ngoại quan:

  Hàng hoá từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hoá từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại khoản 1 Điều 84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.
  Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:
  Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;
  Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
  Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
  Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:
  Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;
  Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.

  Và một số Hàng hoá sau đây không được gửi kho ngoại quan:

  Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;
  Hàng hoá gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;
  Hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
  Ngoài hàng hóa bị cấm ở trên, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan”.