Các nguyên tắc cho Sales của Logistics - Kinh nghiệm của những người làm Sales • Làm bất cứ việc gì cũng đều có nguyên tắc.
  Sau đây là tổng hợp một số nguyên tắc của những người làm sales và Marketing mà tôi tập hợp được thông qua những cuộc tiếp xúc với họ:

  Nguyên tắc số 1 : Yêu Nghề

  Nguyên tắc số 2: Sức Khỏe và Kiến thức

  Nguyên tắc số 3: Kĩ năng

  Nguyên tắc số 4 : Chân thành , Trung thực, Tin cậy

  Nguyên tắc số 5 : Sòng phẳng, Rõ ràng

  Nguyên tắc số 6: Linh hoạt

  Nguyên tắc số 7: Mở rộng quan hệ và Tận dụng quan hệ

  Nguyên tắc số 8: Duy trì

  Nguyên tắc số 9 : Phòng bị và Phát triển

  Nguyên tắc số 10: Buông khi cần Buông, Live a Life

  Hãy cùng nhau phân tích và chia sẻ!!!