Vận chuyển hàng hóa bằng tàu rời 3000 tấn- 5000 tấn - 6000 tấn -8000 tấn • Chúng tôi nhận vận chuyển các loại hàng hóa máy móc thiết bị
  Vận chuyển hàng rời các loại
  Đội tàu từ 3000 tấn - 8000 tấn.
  Vận chuyển tàu biển kết hợp trucking và hạ bãi tại công trường.
  Đi tất cả các tuyến.
  Vận chuyển các loại container
  Liên hệ : tuan.px skype

  VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN
  Vận chuyển tàu rời
  Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

  #vanchuyentauroi #vanchuyenduongbien #vanchuyentaubien
  #chothuetaubien #chothuetauroi • Cho thuê tàu
  Vận chuyển nội địa quốc tế
  👍 A1FF8224-46FD-45A2-AF47-268D9BAE0521.jpeg