Quy trình Sales cho người làm Logistics • Có rất nhiều người tham gia ngày càng tham gia vào lĩnh vực Logistics và Supply Chain ở Việt nam.
  Cũng đã có rất nhiều các quy trình về sales để tăng doanh số bán hàng ,ở đây là tăng doanh số cho dịch vụ Logistics .

  Ở phần này tôi xin đưa ra một số nội dung cơ bản về Sales
  •Logistics: Theo luật thương mại Việt Nam năm 2005, “logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”
  •Sale logistics: Trách nhiệm của sale logistics chính là giới thiệu, tìm kiếm khách hàng để cung cấp các dịch vụ cung ứng của công ty mình đến những công ty có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước, nước ngoài bằng đường biển, đường hàng không. Trách nhiệm chính có thể phân loại như sau:
  •Sales FCL: Sales hàng nguyên cont, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu và các LCL forwarder.
  •Sales LCL: Sales hàng lẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu, các cá nhân có hàng gửi đi, nhập về từ nước ngoài.
  •Sales Overseas: Tìm kiếm các công ty forwarder nước ngoài để làm agent và handle hàng cho họ. Đây là công việc khó khăn nhất của nghề forwarding

  Thị trường Logistics Việt Nam
  •Thị trường Việt Nam đang phát triển
  •Nhu cầu logistics đang phát triển nhờ các quá trình hội nhập, tham gia WTO, các Hiệp định song phương, TPP…
  •Các công ty logistics đang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu : 1PL, 2 PLs, 3PLs, 4PLs…
  •Đa phần là công ty quy mô nhỏ, tập trung vào một số mảng của hoạt động logistics, chứ không phải toàn bộ các hoạt động ..
  •Cạnh tranh về giá rất lớn…
  •Cạnh tranh tập trung vào một số mảng như forwarder, mua bán cước, chưa tập trung vào các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phần mềm và các dịch vụ giá trị gia tăng bổ trợ .. ( các dịch vụ chứng từ, xin giấy phép, làm hồ sơ đăng kí, dịch vụ đầu tư, ...)

  Kiến thức cho Sales
  •Incoterms 2010 và các điều kiện thương mại
  •Các quy định HQ về Hàng hóa XNK ( nắm đc các quy định của từng ngành nghề có các giấy phép con, đọc kĩ Thông tư 38, nắm được các quy định vừa cập nhật qua hệ thống văn bản cập nhật .. Ví dụ , thép cần Kiểm tra chất lượng, Hóa chất cần Giấy khai báo hóa chất, Thực vật thì cần Kiểm dịch, Hàng kho ngoại quan thì cần các giấy phép con gì? Xuất tại chính ngạch , tiểu ngạch , cửa khẩu ngách là gì? Hạn ngạch ra sao ??
  •Các kiến thức nghề nghiệp thương mại XNK để tư vấn cho khách hàng
  •Các kiến thức về tâm lí khách hàng để có thể thuyết phục khách hàng
  •Các kiến thức về hãng tàu, về vận chuyển ( nắm được về Bill, về các hình thức của Bill, về giao hàng, kiên thức Bảo hiểm, các thuật ngữ của hãng tàu … tùy từng đối tượng khách hàng để giải thích các chi phí cụ thể như CIC, THC…)
  •Các kiến thức xã hội bổ trợ trong hoạt động sales

  Key skills for logistics and supply chain graduate jobs
  Logistics and supply chain skill #1: people skills
  This is the skill that both recruiters brought up first, which may come as a surprise if logistics and supply chain sounds to you like a particularly mechanised sector (and indeed, labour-saving technology certainly has a crucial role to play). Chrissie Gray, graduate talent manager at DHL, says, ‘Logistics is about processes and being logical, but it’s also about people. Candidates need to demonstrate that they can interact well with other people during the application and at the assessment day.’

  Mari Pugh, graduate talent officer at Associated British Foods, says, ‘We actively look for good communication and relationship-building skills. This is particularly important because graduates on our supply chain placements work in a variety of different environments with people who might be older than them or more experienced, or come from a different background or culture. They can look to our graduates for direction in their day-to-day role.’

  Logistics and supply chain skill #2: teamwork
  Chrissie says, ‘Teamwork skills are important and being able to work with all kinds of different people. If you’re working in a warehouse you’ll be part of one team that works on one task, and your team needs to work effectively because what your team does will have a knock-on effect on the other teams in the warehouse.’

  Logistics and supply chain skill #3: commercial awareness
  Chrissie Gray, graduate talent manager at DHL, says, ‘You need to be aware of what good customer service is and to keep the end goal in mind. This is because we work in third-party logistics (doing logistics on behalf of our customers) so we have to be mindful of who our customer’s customer is. Our customers are supermarkets and airlines, while their customer is the consumer on the street.’

  Logistics and supply chain skill #4: adaptability
  Mari says, ‘Adaptability includes the ability to adjust to different environments easily, and might be demonstrated by living abroad or in a new city, or facing cultural challenges.’

  Chrissie says, ‘I look for flexibility – in terms of the role an applicant is willing to do and in terms of the location they are willing to work in. In addition, they need resilience, whether that’s for going to a new, unfamiliar part of the country or for entering a new working environment.

  Logistics and supply chain skill #5: enthusiasm for logistics and/or supply chain
  Mari has a request: ‘Particularly on application forms, we’d like to see more of why applicants have chosen supply chain and operations. Generally applicants haven’t done a supply chain degree, so they need to tell us what piqued their interest for doing this programme over another.’

  Technically, enthusiasm isn’t a skill, but it will go a long way towards helping you perform well at work. For example, it is part of being able to ‘motivate and encourage others on your team’, which is one of the skills that recruiters at Associated British Foods have on their wishlists.

  Logistics and supply chain skill #6: analysis, judgement and decision-making
  Mari says that one of the things that Associate British Foods looks for is ‘the ability to make quick decisions based on good judgement and analysis of a situation’. As a graduate you might be on a manufacturing placement, and receive data that you have to analyse to see how you can make production more efficient, taking into account staff numbers, shift patterns and how long it takes ingredients or materials to reach the factory. Being able to interpret data and written information and consider the people involved is essential in effective decision-making.

  Đó là những tiêu chí cần thiết , những kĩ năng cho sales
  Mọi người đọc và ngâm cứu...


Log in to reply