Các loại hình kho tại cảng • Các loại hình kho
  Kho cross- docking: Là kho đa năng phân loại, tổng hợp và hoàn thiện hàng hóa để phục vụ cho người tiêu dùng.
  Kho thuê theo hợp đồng: Là sự thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ dài hạn của các bên:
  Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa theo ủy quyền của người muahoặc người bán khi giao – nhận hàng.
  Đối với hàng nhập khẩu sau khi hoàn tất thủ tục hải quan tiến hành phân phối theo yêu cầu chủ hàng.Tiến hành kiểm tra công tác kiểm tra định kỳ.

  Kho ngoại quan: Là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quanđược gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ranước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Các dịch vụ được thực hiện tại kho gồm:
  Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hànghóa, bảo dưỡng hàng hóa.
  Lấy mẫu hàng hóa về để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.
  Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng để chứa hóa chất, xăng dầu nếu đáp ứngđược yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyênngành liên quan được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa.

  Kho bảo thuế: Là kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hóa đã được thông quanhưng chưa nộp thuế để xuất hàng hóa xuất khẩu cho chủ kho bảo thuế. Các dịch vụđược thực hiện tại kho bảo thuế:
  Hàng hóa đưa vào kho bảo thuế chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu của
  chủ kho bảo thuế.Khi đưa nguyên liệu, vật tư sản xuất doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi theo quy
  định của pháp luật kế toán thống kê.

  Các loại kho công cộng: Bao gồm kho hàng tổng hợp, kho đông lạnh, kho hải quan,
  kho gửi hàng cá nhân, kho đặc biệt, kho hàng rời, …