Xử lý hơn 50 hình thức điều phối vận tải phức tạp dựa vào TMS • Vận tải container là hoạt động vận tải rất phức tạp vì có đến 3 đối tượng phải quản lý:

  Đầu kéo
  Rờ mooc
  Container (xe tải chỉ là một đối tượng)

  Cộng thêm các yếu tố khác như: 1) có phụ xe không? 2) có tài xế 2 không? Lấy cont/trả cont không? 3) Có chạy xuyên biên giới không? 4) Tuyến đường có bị cấm tải, cấm giờ không?..5) Có đơn hàng đóng kết hợp không?.. thì đủ hình dung một ma trận các tình huống mà người điều hành vận tải container phải xử lý thế nào.

  Người điều hành khéo léo là biết luân chuyển được đầu kéo và mooc một cách hợp lý để khai thác tối đa phương tiện bởi vì thời gian chờ đóng hàng container khá lâu, thời gian chờ lấy vỏ/trả vỏ cũng khá mất thời gian.

  Dưới đây liệt kê khoảng một số trường hợp để chúng ta dễ hình dung việc luân chuyển, điều phối vận tải và vận tải container phức tạp ra sao:

  Nhập khẩu FCL
  Xuất khẩu FCL
  Chuyển kho FCL có lấy rỗng
  Chuyển kho FCL không lấy rỗng
  Chuyển kho 1-1 không dùng cont (Container sàn)
  LCL lấy trả container
  LCL không lấy trả container
  FTL xuyên biên giới
  Cắt mooc 1 đơn xuất khẩu
  Hạ container 1 đơn nhập khẩu
  Hạ container 1 đơn xuất khẩu
  Tách chặng cắt mooc 1 đơn nhập khẩu
  Tách chặng cắt mooc 1 đơn xuất khẩu
  Tách chặng hạ container 1 đơn nhập khẩu
  Tách chặng hạ container 1 đơn xuất khẩu
  Swap 1 mooc
  Swap 2 mooc
  Kẹp 1 mooc
  Kẹp lệch 1 mooc
  Kẹp 2 mooc
  Tăng bo
  Đơn/cắt romooc/ chạy tiếp
  Thêm chặng
  Hạ container + Kẹp trả rỗng
  Kẹp container
  Kết hợp đơn chuyển kho + chặng rỗng nhập khẩu
  Rằng buộc chuyến tách chặng cắt romooc
  Đơn kẹp chuyển kho + xuất khẩu/nhập khẩu
  Chuyển kho
  Tăng cường FCL kế hoạch
  Tăng cường chặng Empty
  Tăng cường FCL-Chuyến đã chạy

  Giải quyết những bài toán vận hành phức tạp trên một cách hiệu quả và tối ưu nhất không thể thiếu sự hiện diện của công nghệ. Giải pháp quản lý hiệu quả vận tải thường được đề cập là Hệ thống quản lý vận tải (Transport Management System – TMS). Theo phân loại của Gartner (*), có nhiều loại giải pháp TMS tùy theo hình thức vận tải và tính năng yêu cầu như nội địa đa phương thức, nội địa đường bộ, parcel, v.v. Và ứng với mỗi loại TMS có nhiều nhà cung cấp khác nhau. (Đón đọc các bài tiếp theo của VSCI về chủ đề các loại TMS và lựa chọn nhà cung cấp cho TMS).

  Đơn cử có Smartlog, hiện đang cung cấp giải pháp quản lý vận tải trên nền tảng đám mây phục vụ vận tải container, vận tải xe tải và quản lý đội xe.

  Hơn thế nữa, với các mô hình hợp tác trong vận tải được đề xuất bởi Smartlog, việc tối ưu hóa trên toàn cục sẽ thuận tiện hơn nhiều để khai thác hiệu quả xe container, giảm lãng phí cho tất cả các bên.

  (*) Gartner, 2017, How to select the TMS provider • Các phần mềm càng thông minh thì càng xử lý đc nhiều dữ liệu và thuận tiện cho việc quản lý.