Nam Dương - cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa • Nam Dương cung cấp Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian của bạn.Gọi ngay cho Nam Dương để được tư vấn báo giá miễn phí.
  Nam Dương hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa.
  THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
  Quy trình cơ bản
  Quy trình chi tiết
  IDA - Khai thông tin nhập khẩu
  IDB - Gọi thông tin khai nhập khẩu
  IDC - Đăng ký tờ khai nhập khẩu
  IDD - Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
  IDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
  IDE - Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
  IID - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu

  THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
  Quy trình cơ bản
  Quy trình chi tiết
  EDA - Khai thông tin xuất khẩu
  EDB - Gọi thông tin khai xuất khẩu
  EDC - Đăng ký tờ khai xuất khẩu
  EDD - Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
  EDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
  EDE - Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
  IEX - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu

  CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG
  Khai báo hóa đơn điện tử
  IVA - Đăng ký hóa đơn điện tử
  IVA01 - Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
  IIV - Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list
  Khai bổ sung sau thông quan
  AMA - Khai thông tin sửa đổi bổ sung
  AMB - Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
  AMC - Đăng ký tờ khai bổ sung
  IAD - Tham chiếu tờ khai bổ sung
  Đăng ký danh mục miễn thuế
  TEA - Khai danh mục miễn thuế
  TEB - Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
  ITE - Tham chiếu danh mục miễn thuế
  Hàng hóa tạm nhập - tái xuất
  TIA - Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập - tái xuất
  TIB - Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập - tái xuất
  ITI - Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập - tái xuất
  Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
  HYS - Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
  HYE - Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

  Hãy liên hệ Nam Dương để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết
  THANKS AND BEST REGARD!


  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NAM DƯƠNG
  HA NOI OFFICE: P12A04, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
  BRANCH: TRUNG TÂM LOGISTICS LẠNG SƠN, VIỆT NAM.
  Tel : (+84) 0906966288
  Skype: haiphi
  Wechat / zalo: 0906966288
  Email: haiphi.ht@gmail.com
  #namduonglogistics #namduong
  #vanchuyenhangkhong #airfreight
  #vanchuyenduongbien #seafreight
  #vanchuyenduongbo #FreightTransport #RoadFreightTransport
  #vanchuyengiare #vanchuyenquocte


Log in to reply