Nam Dương - cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa  • Nam Dương cung cấp Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian của bạn.Gọi ngay cho Nam Dương để được tư vấn báo giá miễn phí.
    Nam Dương hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa.
    THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
    Quy trình cơ bản
    Quy trình chi tiết
    IDA - Khai thông tin nhập khẩu
    IDB - Gọi thông tin khai nhập khẩu
    IDC - Đăng ký tờ khai nhập khẩu
    IDD - Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
    IDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
    IDE - Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
    IID - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu

    THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
    Quy trình cơ bản
    Quy trình chi tiết
    EDA - Khai thông tin xuất khẩu
    EDB - Gọi thông tin khai xuất khẩu
    EDC - Đăng ký tờ khai xuất khẩu
    EDD - Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
    EDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
    EDE - Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
    IEX - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu

    CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG
    Khai báo hóa đơn điện tử
    IVA - Đăng ký hóa đơn điện tử
    IVA01 - Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
    IIV - Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list
    Khai bổ sung sau thông quan
    AMA - Khai thông tin sửa đổi bổ sung
    AMB - Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
    AMC - Đăng ký tờ khai bổ sung
    IAD - Tham chiếu tờ khai bổ sung
    Đăng ký danh mục miễn thuế
    TEA - Khai danh mục miễn thuế
    TEB - Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
    ITE - Tham chiếu danh mục miễn thuế
    Hàng hóa tạm nhập - tái xuất
    TIA - Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập - tái xuất
    TIB - Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập - tái xuất
    ITI - Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập - tái xuất
    Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
    HYS - Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
    HYE - Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

    Hãy liên hệ Nam Dương để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết
    THANKS AND BEST REGARD!


    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NAM DƯƠNG
    HA NOI OFFICE: P12A04, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
    BRANCH: TRUNG TÂM LOGISTICS LẠNG SƠN, VIỆT NAM.
    Tel : (+84) 0906966288
    Skype: haiphi
    Wechat / zalo: 0906966288
    Email: haiphi.ht@gmail.com
    #namduonglogistics #namduong
    #vanchuyenhangkhong #airfreight
    #vanchuyenduongbien #seafreight
    #vanchuyenduongbo #FreightTransport #RoadFreightTransport
    #vanchuyengiare #vanchuyenquocte


Log in to reply