Cần vận chuyển từ Hữu Nghị đi Quảng Ngãi cont 45HC, mooc sàn • Cần vận chuyển hàng thiết bị
  Nguyên vật liệu thép
  30 tấn /xe
  Từ Hữu Nghị Lạng Sơn đi DUng Quất, Quảng Ngãi
  LH
  0906966288

  #vanchuyenLangSonQuangNgai #vanchuyenBacNam
  #vanchuyennoidia #dichvulogistics #thutuchaiquan