Shifl nhận thấy giá cước vận tải biển có thể giảm.  • Theo nền tảng giao nhận hàng hóa kỹ thuật số Shifl, giá cước vận tải biển, và đặc biệt là cước giao ngay, đã giảm mạnh kể từ đầu năm 2022 do nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Mỹ giảm.

    Đạt mức cao nhất vào tháng 1 năm 2022, khoảng 17.000-18.000 USD / 40 ‘từ Trung Quốc đến Bờ Tây Hoa Kỳ,giá vận chuyển container đã tăng lên khoảng US $ 7.000-8.000 / 40 ‘từ tháng 4 năm 2022 và, theo các chỉ dẫn, sẽ duy trì mức này, ít nhất cho đến tháng 7 năm 2022.

    Giá cước vận chuyển giao ngay của Trung Quốc đến Bờ Đông Hoa Kỳ đã giảm từ mức cao 19.000-20.000 USD / chuyến 40 ‘vào tháng 1 năm 2022 xuống còn khoảng 9.000-10.000 USD/40 ‘vào tháng 3 năm 2022 và theo các chỉ dẫn, họ sẽ duy trì các mức này, ít nhất là cho đến tháng 7 năm 2022.

    Các báo cáo thị trường đã chỉ ra rằng giá cước vận tải biển đối với các hợp đồng dài hạn đã tăng đáng kể vào năm 2022, vượt quá giá cước vận chuyển container giao ngay hiện tại, nhưng điều đó phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Trung Quốc.


Log in to reply