Phương thức giao chứng từ nhận tiền ngay (CAD or COD) • CAD (Cash Against Documents) hay COD (Cash On Delivery) là phương thức thanh toán trong đó tổ chức nhập khẩu dựa trên cơ sở hợp đồng ngọai thương sẽ yêu cầu ngân hàng bên xuất khẩu mở một tài khoản tín thác (Trust account) để thanh toán tiền cho tổ chức xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ theo thỏa thuận.

  Qui trình thanh toán

  Nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở cho mình một tài khỏan tín thác, số dư tài khoản bằng 100% trị gía hợp đồng và nó được dùng để thanh toán cho nhà xuất khẩu, theo đúng bản ghi nhớ (Memorandum) thỏa thuận giữa nhà nhập khẩu và ngân hàng .

  Ngân hàng thông báo cho nhà xuất khẩu biết .

  Nhà xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng .

  Nhà xuất khẩu lập chứng từ xuất trình cho ngân hàng.

  Ngân hàng kiểm tra chứng từ , đối chiếu với bản ghi nhớ ,nếu phù hợp thì thanh toán cho nhà xuất khẩu.

  Ngân hàng chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu và quyết toán tài khoản tín thác.

  Nhận xét :
  Phương thức này được áp dụng trong trường hợp :

  Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu phải tin tưởng nhau.

  Hàng hóa thuộc loại khan hiếm

  Nhà nhập khẩu phải có đại diện bên nước nhà xuất khẩu vì trong bộ chứng từ mà nhà nhập khẩu yêu cầu nhà xuất khẩu xuất trình có giấy chứng nhận của đại diện người mua về việc giao hàng hóa

  Ưu điểm

  Thủ tục thanh toán đơn giản.

  Chuyển từ Ngân hàng phục vụ Người Mua qua Người Bán nhanh.

  Người Bán thanh toàn bằng phương thức này rất có lợi :giao hàng xong là được tiền ngay, Bộ chứng từ xuất trình giản.

  Nhược điểm

  Người Mua phải có đại diện hay chi nhánh ở nước Người Bán vì phải xác nhận hàng hoá trước khi gửi.

  Việc kí quỹ để thực hiện CAD, sẽ dẫn đến ứ đọng vốn tại Ngân hàng, Nếu người Bán ko giao hàng thì tiền kí quỹ sẽ ko được hưởng lãi suất • Càng nhiều phương thức giao dịch thì càng thuận tiện
  Như vậy càng dễ dàng cho tmqt
  XNK được nhanh ..


Log in to reply