Rủi ro nào được bảo hiểm khi vận chuyển hàng hóa trên biển ? • Hàng hóa xuất nhập khẩu thường được bảo hiểm theo một trong 3 điều kiện bảo hiểm thông thường là A, B, C. Viết đầy đủ là :
  Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 (ICC “A”)
  Institute Cargo Clauses (B) 1.1.82 (ICC “B”)
  Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82 (ICC “C”) của Hiệp hội bảo hiểm London.

  Tùy theo từng điều kiện mà phạm vi bảo hiểm rộng hay hẹp. Thí dụ bảo hiểm theo điều kiện C thì chỉ bảo hiểm đối với những tai nạn tàu bị đắm, mắc cạn, đâm va của tàu, thuyền, phương tiện vận tải với vật thể khác không phải là nước với tàu khác, cháy nổ…

  Gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hóa. Nếu bảo hiểm theo điều kiện A thì sẽ được bảo hiểm thêm các điều kiện C và B, như các rủi ro do mất cắp, giao hàng thiếu, do ướt hàng, giao hỏng hàng... động đất, núi lửa phun, nước biển, sông, hồ xâm nhập vào tàu, thuyền, phương tiện vận tải, container, hoặc nơi để hàng, nước biển cuốn hàng khỏi boong tàu, thời tiết xấu, cướp biển…

  Tất nhiên phí bảo hiểm sẽ cao thấp tùy theo điều kiện bảo hiểm; chẳng hạn phí bảo hiểm cho điều kiện C thấp hơn điều kiện A và B. Các đơn vị xuất nhập khẩu có thể tự quyết định tùy theo khả năng kinh tế hoặc tùy theo loại hàng.

  Bảo hiểm tai nạn

  Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
  Bảo hiểm tai nạn con người trên 10.000USD
  Bảo hiểm tai nạn lao động thuyền viên
  Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện
  Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
  Đối tượng áp dụng: Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại VN có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi.
  Phạm vi bảo hiểm: Là những rủi ro do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn tác động lên thân thể của người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể. Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.

  Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp người được bảo hiểm bị chết thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”.

  Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm: từ 10 triệu đồng đến 100 tr.đồng.
  Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm chọn.

  Bảo hiểm tai nạn con người trên 10.000 USD
  Đối tượng áp dụng: Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại VN có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi.

  Phạm vi bảo hiểm: Đơn bảo hiểm này đảm bảo việc trả tiền bảo hiểm đối với trường hợp chết, thương tật hay chi phí y tế phát sinh trong vòng 2 năm kể từ khi bị thương tổn bất ngờ.

  Điều kiện bảo hiểm: Chết; thương tật toàn bộ thân thể; thương tật bộ phận vĩnh viễn; chi phí y tế.

  Điều khoản bổ sung: Trợ cấp mất giảm thu nhập; tăng mức hưởng rủi ro cho thuyền viên tàu cá xuất khẩu.

  Hiện tại, mức phí bảo hiểm các chủ tàu đang mua cho thuyền viên xuất khẩu là 100 USD/năm. Với các tàu cá Hàn Quốc, chủ tàu mua với mức 120 USD/năm. Chủ tàu nước ngoài chuyển tiền sang Việt Nam qua công ty xuất khẩu lao động. Thuyền viên Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng với công ty bảo hiểm về mức đóng, mức hưởng của mình.


Log in to reply