SCOR của bạn là gì? • Thực hiện mô hình SCOR để có một cách tiếp cận có logic về phân tích chuỗi cung ứng và làm cơ sở để cải thiện hiệu suất tất cả các khâu, Lim Yeong Chuan nói

  Thay mặt Hội đồng chuỗi cung ứng Đông Nam Á, iCognitive gần đây đã khảo sát 263 công ty từ chín nhóm ngành công nghiệp hoạt động trên khắp Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Một phát hiện quan trọng cho thấy: rất ít công ty là những người đạt thành công trong chuỗi cung ứng. Trên thực tế, chỉ có bốn công ty được xếp loại tốt nhất trong ba tiêu chí về chuỗi cung ứng mà họ đã đánh giá - số ngày tồn kho, thời gian chu kỳ tiền mặt và chi phí bán hàng; và chỉ có 21 công ty là tốt nhất trong hai trong số các số liệu.
  Không khó để kết luận rằng các hoạt động chuỗi cung ứng bền vững vẫn còn thiếu ở khu vực Đông Nam Á. Cùng với mức độ hiểu biết chung về chuỗi cung ứng trong các công ty, nhiều doanh nghiệp đang phải vật lộn để đối phó với khối lượng sản xuất và không nhìn thấy tầm quan trọng của việc đầu tư thời gian và nỗ lực để quản lý tốt hơn và cải tiến quy trình chuỗi cung ứng. Và thiếu một cách tiếp cận có logic để phân tích chuỗi cung ứng, các công ty trong khu vực đang rất khó khăn trong việc điều chỉnh đối tác trong và ngoài đối với các mục tiêu chung, đó là điều cần thiết để cạnh tranh với các chuỗi cung ứng khác.
  Nhập mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR); một khuôn khổ cải tiến chuỗi cung ứng cho phép các công ty giải quyết, cải tiến và truyền đạt thực tiễn quản lý chuỗi cung ứng giữa các đối tác.
  Mô hình SCOR:
  SCOR mô tả các hoạt động kinh doanh liên quan đến tất cả các giai đoạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mô hình được diễn tả xung quanh năm quá trình quản lý chính : Kế hoạch, nguồn lực, thực hiện, phân phối và thu hồi. Bằng cách mô tả chuỗi cung ứng sử dụng các quy trình này, mô hình có thể được sử dụng để mô tả chuỗi cung ứng rất đơn giản hoặc rất phức tạp, tập hợp các định nghĩa chung. Để bắt đầu sử dụng mô hình SCOR, trước tiên cần xác định chuỗi cung ứng, về khoảng cách (chiều ngang) và chiều sâu (theo chiều dọc), xác định rõ ràng và toàn diện từ đầu đến đầu cuối. Span mô tả nơi mà chuỗi cung ứng bắt đầu và kết thúc.
  Ví dụ, một công ty sản phẩm sữa có thể mô tả chuỗi cung của họ "từ bò đến người tiêu dùng", một công ty dầu từ "dầu thô đến người tiêu dùng". SCOR cung cấp ba cấp độ chi tiết. Mức 1 mô tả các hoạt động cấp cao nhất của mỗi thực thể trong một chuỗi cung ứng. Một nhà sản xuất thuần túy sẽ có kế hoạch, nguồn cung ứng, chế tạo, phân phối và thu hồi. Thông thường, một trung tâm phân phối sẽ không có các quy trình thực hiện, nhưng sẽ có Kế hoạch, Nguồn cung cấp, Phân phối và thu hồi. Mức 2 mô tả cấu hình cho mỗi quy trình; làm thế nào mỗi quá trình được thực hiện.
  Ví dụ, mô hình định nghĩa ba chiến lược về NGUỒN: Nguồn sản phẩm lưu trữ (S1), Nguồn maketo đặt hàng sản phẩm (S2), Nguồn sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu kĩ sư (S3). Ngoài ra còn có ba chiến lược Thực hiện: Make-tostock (M1), Thực hiện đặt hàng (M2) và Kỹ sư làm (M3). Bạn không phải lựa chọn giữa các chiến lược này, bạn có thể chọn nhiều hơn một. Một khi cấu hình đã được xác định, Mức 3 cung cấp một mô tả rất chi tiết về các yếu tố trong quá trình.
  Ví dụ, SCOR cung cấp cho năm yếu tố cho quá trình S1 (Nguồn sản phẩm lưu trữ): Lịch trình Phân phối sản phẩm (S1.1), nhận sản phẩm (S1.2), xác nhận sản phẩm (S1.3), chuyển sản phẩm (S1.4) và Thanh toán Nhà cung cấp (S1.5). Đối với mỗi yếu tố quy trình, định nghĩa, số liệu, thực tiễn tốt nhất, đầu vào và đầu ra được đưa ra bởi mô hình.
  Do đó, bằng cách lập kế hoạch các hoạt động của mỗi quá trình trong một chuỗi cung cấp (Mức 1), và mô tả cách thực hiện, cấu hình và chiến lược (Mức 2), mô hình cung cấp quy trình hoạt động chi tiết (Cấp 3) - kiểm tra số liệu hiệu suất được đề xuất, thực tiễn hoặc bạn đã bỏ lỡ bất kỳ bước quan trọng nào. Đo lường hiệu suất SCOR cung cấp một bộ các biện pháp vừa cấu trúc vừa cân bằng. Với các số liệu này, họ sẽ có dấu hiệu tốt về cách chuỗi cung ứng của họ đang hoạt động. Các chỉ số mức thấp (Mức 2 và 3) trong mô hình cung cấp thông tin và có thể được theo dõi hàng ngày hoặc thậm chí nhiều hơn.
  (Còn nữa)

  Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp) • Các chỉ số SCOR được cơ cấu thành yếu tố:

  Độ tin cậy - hiệu quả đo lường của chuỗi cung ứng khi phân phối: đúng sản phẩm, đúng nơi, vào đúng thời điểm, đúng điều kiện và đóng gói, đúng số lượng, với các tài liệu chính xác, đúng khách hàng.

  Đáp ứng – đo tốc độ mà một chuỗi cung ứng cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

  Tính linh hoạt - đo tính nhanh nhẹn của một chuỗi cung ứng trong việc đáp ứng với thay đổi của thị trường để đạt được hoặc duy trì lợi thế cạnh tranh.

  Chi phí - đo lường chi phí liên quan đến việc vận hành chuỗi cung ứng.

  Tài sản - đo lường hiệu quả của tổ chức trong việc quản lý tài sản để hỗ trợ sự hài lòng của khách hàng.

  Chi phí chuỗi cung ứng và quản lý tài sản là các biện pháp nội bộ đối mặt với các vấn đề tài chính của công ty. Các chỉ số từ năm thuộc tính cần được đo đồng thời để đánh giá hoạt động của chuỗi cung ứng và tài chính từ các góc độ khác nhau. Các chỉ số được chọn sau đó tạo thành chuỗi cung ứng SCORcard. Trong một ví dụ về phép đo toàn doanh, SCORcard A được sử dụng cho bộ phận sourcing, SCORcard B để sản xuất, và SCORcard C để phân phối. Thẻ SCORcard cũng có thể được sử dụng trên toàn bộ chuỗi cung để đánh giá hiệu suất chuỗi. Trong trường hợp này, SCORcard A cho nhà cung cấp cấp 1, SCORcard B cho tổ chức của bạn và SCORcard C cho khách hàng bậc 1 (chẳng hạn như toàn bộ người bán hoặc người bán lại).
  SCORcard tổng thể sẽ là toàn bộ hoạt động. Các chỉ số SCOR và SCORcard tăng cường sự phối hợp giữa các đối tác khác nhau (thường có các mối quan tâm khác nhau) trên toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm định hướng và thúc đẩy một mục tiêu chung. Lợi ích SCOR mang lại đã được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp và nhiều công ty hàng đầu, bao gồm Ford, Volvo, Siemens, Sony, Intel, Coca-Cola, Unilever, Pfizer, Petronas...
  Các công ty đã sử dụng mô hình SCOR như thế nào:
  • Cải tiến hoạt động
  • Thiết kế lại chuỗi cung ứng
  • Chuẩn hóa các hoạt động chuỗi cung cấp toàn cầu trên toàn thế giới
  • Tiêu chuẩn hoá phép đo hiệu suất
  • Đánh giá ứng dụng CNTT
  • Greenfield - thị trường / sản phẩm mới
  • Hợp nhất và mua lại
  Lợi ích hữu hình được báo cáo bằng cách sử dụng SCOR :
  • Giảm chi phí hoạt động
  • Chi phí cho việc phục vụ thấp hơn
  • Giảm chi phí
  • tạo doanh thu mới / bổ sung
  • giải phóng mặt bằng, giảm vốn lưu động
  • tăng dòng tiền Lợi ích vô hình khi sử dụng SCOR:
  • Cung cấp ngôn ngữ chung trong toàn tổ chức
  • Cải thiện nội bộ thông tin liên lạc giữa các phòng ban và nhóm
  • Cải thiện giao tiếp giữa các đối tác bên ngoài
  • Cung cấp các thước đo chung cho Chuỗi cung ứng
  • Lập bản đồ quy trình chi tiết cho việc xem xét và cải tiến liên tục
  • Đơn giản hóa quy trình và các bước quy trình làm việc
  • Cung cấp một nền tảng cho chuỗi cung ứng nhanh hơn và rẻ hơn.

  Cafef.vn (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hơp)