Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa XNK • Người giao nhận theo yêu cầu của người xuất khẩu có thể mua bảo hiểm cho hàng hóa, chứng từ bảo hiểm là chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho các đơn vị xuất nhập khẩu để xác nhận về việc hàng hóa đã được bảo hiểm, đồng thời được coi là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm.

  Kỹ thuật mua bảo hiểm đối với người nhập khẩu

  Người nhập khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp nhập khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng nhóm E, F và nhóm C (trừ CIF và CIP)

  Nghiên cứu điều kiện bảo hiểm cần mua (A, B, C): lựa chọn điều kiện bảo hiểm tùy thuộc vào tính chất hàng hóa, tuyến đường vận chuyển, thời tiết khí hậu trong thời gian vận chuyển hàng hóa, loại tàu dự kiến cần thuê…..
  Khi lập giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa, do nhiều thông tin người mua chưa nắm bắt được như: tên và quốc tịch tàu, đặc điểm con tàu chuyên chở (nếu người bán thuê phương tiện ận tải), số lượng và giá trị hàng thực giao, ETA, ETD … cho nên để kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm, người mua cần:
  Đề nghị người bán gửi gấp các thông tin trước khi tàu rời cảng bốc hàng: thông tin về thuê tàu, về kết quả giao hàng…để ký hợp đồng bảo hiểm.
  Thỏa thuận với công ty bảo hiểm để ký thêm hình thức đơn bảo hểm Thông báo bổ sung sau (to be Advised Policy). Giấy này có giá trị như 1 đơn bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi có rủi ro.
  Thanh toán phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm và nhận đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
  Kỹ thuật mua bảo hiểm đối với người xuất khẩu

  Người xuất khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp bán theo điều kiện cơ sở giao hàng CIF, CIP và điều kiện của nhóm D.

  Nghiên cứu kỹ hợp đồng ngoại thương và nội dung của L/C (nếu thanh toán bằng L/C) để nắm vứng : loại tàu cần thuê, điều kiện (A, B, C) và giá trị bảo hiểm cần mua, nơi khiếu nại đòi bồi thường.
  Thuê tàu thích hợp, thực hiện giao hàng để lấy vận đơn.
  Đến công ty bảo hiểm lập Giấy yêu cầu bảo hiểm cho hàng hóa chuyên chở
  Nộp phí bảo hiểm
  Gửi cho người bán các chứng từ bảo hiểm (khi bán theo điều kiện CIF hoặc CIP)
  Khi công ty bạn cần mua bảo hiểm hàng hóa thì gồm các bước cơ bản như sau:

  Liên hệ với cty bán Bảo hiểm (vd: Bảo Việt) --> họ sẽ tư vấn cho bạn về loại bảo hiểm thích hợp với hàng hóa của bạn, ...

  Họ sẽ gửi cho bạn 1 đơn yêu cầu bảo hiểm (thường sẽ do công ty bảo hiểm gửi qua mail hoặc trực tiếp) --> bạn điền đầy đủ thông tin vào đó rồi gửi qua cho họ. Họ có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm Invoice, Packing list, Bill, ...

  Bên Bảo hiểm sẽ làm và gửi cho bạn 1 bản Giấy chứng nhận bảo hiểm nháp để bạn kiểm tra xem các chi tiết đúng chưa. Nếu OK ròi thì bạn đến nhận (hoặc họ sẽ ta gửi cho bạn) Giấy chứng nhận bảo hiểm (Cargo Insurance Policy)

  1 bộ giấy chứng nhận bảo hiểm gồm 2 bản chính (Original) và 1 bản phụ (Copy)


Log in to reply