Top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới • 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟏𝟎 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐓𝐄𝐔, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐫 (𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏).

  𝟏. 𝐌𝐚𝐞𝐫𝐬𝐤 – 𝟒,𝟐𝟐𝟐,𝟎𝟏𝟕 𝐓𝐄𝐔 (𝟕𝟑𝟑 𝐭𝐚̀𝐮)
  Trụ sở chính / Copenhagen, Đan Mạch
  Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 296
  Số lượng nhân viên / Trên 83.000
  Năm thành lập / 1904
  Tàu lớn nhất của Maersk : 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐌𝐚𝐞𝐫𝐬𝐤 – 𝟐𝟎,𝟓𝟔𝟖𝐓𝐄𝐔
  𝟐. 𝐌𝐒𝐂 – 𝟒,𝟏𝟎𝟏,𝟗𝟔𝟏 𝐓𝐄𝐔 (𝟔𝟏𝟓 𝐭𝐚̀𝐮)
  Trụ sở chính /Geneva, Thụy Sĩ
  Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 524
  Số lượng nhân viên /Hơn 100.000
  Năm thành lập / 1970
  Tàu lớn nhất của MSC : 𝐌𝐒𝐂 𝐆𝐮𝐥𝐬𝐮𝐧 – 𝟐𝟑.𝟕𝟓𝟔𝐓𝐄𝐔

  𝟑. 𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 – 𝟑,𝟎𝟎𝟕,𝟏𝟑𝟏 𝐓𝐄𝐔 (𝟓𝟒𝟐 𝐭𝐚̀𝐮)
  Trụ sở chính /Marseille, Pháp
  Số lượng văn phòng trên toàn thế giới / 755
  Số lượng nhân viên / Hơn 110.000
  Năm thành lập / 1978
  Tàu lớn nhất của CMA CGM : 𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐝𝐞 – 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎𝐓𝐄𝐔

  Xem bài viết chi tiết:

  https://nguyendang.net.vn/vi/top-10-hang-tau-lon-nhat-the-gioi/


Log in to reply