Vận đơn vô danh (to bearer B/L) là gì? Cách nhận biết vận đơn vô danh • Vận đơn vô danh (to bearer B/L) – Vận đơn(B/L) là chứng từ cực kỳ quan trong trong xuất nhập khẩu. Hôm nay Nguyên Đăng sẽ gửi tới các bạn bài viết về một loại vận đơn có cái tên khá thú vị: Vận đơn vô danh

  Vận đơn vô danh (to bearer B/L) là gì?

  Vận đơn vô danh (to bearer B/L) hay Nameless Bill of lading là loại vận đơn không ghi rõ tên người nhận hàng, hoặc ghi chữ “nameless”

  Vận đơn theo lệnh (ở mặt trước) nhưng để trống ký hậu để trống tên người hưởng lợi tiếp theo cũng được tính là vận đơn vô danh

  Cách nhận biết to bearer B/L

  Trong các trường hợp sau, B/L đều được tính là vô danh:

  • Trong ô Consignee ghi: “to Bearer or to Holder”
  • Ký hậu để trống (endorsed in blank).
  • Ký hậu theo lệnh để trống (endorsed to order in blank)
  • Ký hậu cho người cầm (endorsed to Bearer or to Holder).

  Xem bài viết chi tiết:

  https://nguyendang.net.vn/vi/van-don-vo-danh-to-bearer-bill-of-lading/

  alt text


Log in to reply