Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Quy trình làm chứng nhận lãnh sự cho chứng từ thương mại • Tìm hiểu Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự

  Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

  Hợp pháp hóa lãnh sự ( Consular Legalization / Legalization of documents) là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự) hợp thức văn bản giấy tờ (chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu) được cấp bởi một quốc gia khác. Văn bản giấy tờ sau khi được hợp thức hóa lãnh sự đồng nghĩa với việc được công nhận và sử dụng rộng rãi tại Việt Nam

  Chẳng hạn,1 Bạn muốn nhập 1 lô hàng phô mai cao cấp từ Tây Ban Nha thì bạn phải đem bộ chứng từ của lô hàng đó đi hợp thức hóa lãnh sự Việt Nam.

  Chứng nhận lãnh sự là gì

  Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để những giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

  Xem thêm Quy trình làm chứng nhận lãnh sự cho chứng từ thương mại tại đây

  alt text


Log in to reply