Telex Release – Điện giao hàng là gì • Telex Release là gì? – Vận đơn (Bill of Lading), hay seaway Bill, là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong vận tải quốc tế. Nhờ loại chứng từ này, chúng ta có thể nhận hàng tại cảng đích từ hãng tàu – người đã phát hành ra nó.

  Tuy nhiên, trong một số tường hợp, tại một số quốc gia điển hình như Trung Quốc, người ta lại thường sử dụng giải pháp thay thế đó chính là Telex Release

  Telex Release là gì?

  Telex Release hay điện giao hàng là một sự xác nhận (1 cuộc điện thoại, Fax hoặc Email …) của hãng tàu hoặc Forwarder tại cảng xuất yêu cầu đại lý hoặc văn phòng của họ tại cảng đích giao hàng cho CONSIGNEE mà không trình vận đơn gốc. Ta có thể hiểu đơn giản là shiper không cần gởi Bill gốc cho consignee mà consignee vẫn có thể nhận hàng,

  Nói cách khác, khi shipper yêu cầu Surrendered Bill thì hãng tàu hoặc Forwarder sẽ phát ‘’điện giao hàng’’ yêu cầu văn phòng hoặc đại lý bên cảng đích phải giao hàng cho Consignee mà không cần thu hồi vận đơn gốc.

  Tại sao lại cần điện giao hàng?

  Ví dụ: Công ty A xuất khẩu 1 container chè khô từ hải phòng cho công ty B tại Đài Loan. Sau khi thông quan, Công ty A phải đợi tàu chạy thì hãng tàu mới bàn giao bộ B/L gốc.

  XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

  alt text


Log in to reply