Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7 • Đăng nhập hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7
  Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử
  Lưu ý: Trình duyệt khuyến nghị: Chrome phiên bản 63.0, Firefox phiên bản 52 trở lên.

  alt text

  Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập vào Hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 Epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập:

  Bước 2: Sử dụng tài khoản VNACCS để tiến hành đăng nhập (tài khoản khai hải quan)

  Bước 3: Nhập mã bảo mật (Captcha) trên màn hình hiển thị vào ô trống phía dưới rồi chọn Đăng nhập để vào giao diện chính

  Chú ý: Bảng bên dưới hiển thị danh sách các ngân hàng kết nối với hệ thống 24/7

  Khai báo thông tin về người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng
  Khai báo, cập nhật thông tin người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng
  Mục đích: Quản lý thông tin về người ủy quyền trích nợ và thông tin khai báo về tài khoản trích nợ theo các ngân hàng mà người dùng đăng ký.

  Người thực hiện: Doanh nghiệp

  Đăng ký thông tin về người ủy quyền trích nợ

  Bước 1: Trong thanh menu tại giao diện chính, chọn tab Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ để đăng ký thông tin người ủy quyền trích

  Hệ thống hiển thị màn hình chức năng nhập thông tin về người khai báo ủy quyền trích nợ.
  Bấm vào link để xem đầy đủ: https://nguyendang.net.vn/vi/huong-dan-nop-thue-hai-quan-dien-tu/


Log in to reply