Cho thuê kho ngoại quan và kho thường , kho phân phối tại KCNC Hòa Lạc