FDA là gì? Tiêu chuẩn FDA và Giấy chứng nhận FDA • FDA là gì?

  FDA là viết tắt của Food and Drug Administration – Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

  Lịch sử hình thành Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

  • Năm 1890, Division of Chemistry (phòng hóa học) được thành lập
  • Năm 1901, Đổi tên thành Bureau of Chemistry (cục hóa học)
  • Năm 1927, Bureau of Chemistry tái cơ cấu trở thành The United States Food, Drug and Insecticide Administration (Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm và Thuốc trừ sâu Hoa Kỳ)
  • Năm 1930, Tổ chức này rút gọn tên thành U.S. Food and Drug Administration (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)
  • Năm 1940, FDA được chuyển từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sang Cơ quan An ninh Liên bang mới được thành lập, được đổi tên thành Bộ Giáo dục Y tế và Phúc lợi vào năm 1953, và một lần nữa được đổi tên thành Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh vào năm 1979.

  Nhiệm vụ của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
  Xem thêm: https://nguyendang.net.vn/vi/fda-la-gi/


Log in to reply