So sánh Master Bill (MBL) và House Bill (HBL) • Master Bill (MBL) là gì?​

  Master bill là những loại vận đơn chủ do người sở hữu phương tiện vận chuyển (hãng tàu, hãng máy bay) cấp cho người đứng tên trên bill với tư cách là chủ hàng (Shipper).

  House Bill (HBL) là gì?​

  House Bill là những loại vận đơn thứ cấp do forwarder phát hành cho Shipper là người xuất hàng thực tế (real shipper) và người nhận hàng thực tế (real consignee).

  So sánh Master Bill (MBL) và House Bill (HBL)​

  Giống nhau​

  MBL và HBL đều là những loại vận đơn có hình thức và tác dụng giống nhau. Đều có thể làm được Bill gốc (Original Bill) và Surrender Bill, Seaway bill…

  Khác nhau​

  Đặc tính Master Bill (MBL) House Bill (HBL)
  Đối tượng phát hành Người gửi hàng thực tế hoặc công ty Forwarder Người gửi hàng thực tế
  Fix Khó chỉnh sửa Dễ chỉnh sửa (hình thức cá nhân phát hành)
  Rủi ro Có rủi ro nhưng tỉ lệ tổn thất thấp hơn Rủi ro cao hơn, và tùy theo trách nhiệm của công ty Forwarder
  Chịu tác động của quy tắc Hague, Hamburg,… Có Không
  Hình thức Logo, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty hãng tàu. Logo, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty Forwarder.
  Nơi nhận hàng Cảng đến (Port) Thường là kho bãi của công ty Forwarder

  Nguồn: https://nguyendang.net.vn/vi/so-sanh-master-bill-va-house-bill/
  08d345e9-4470-41d2-8041-b30bf09cb6fd-image.png


Log in to reply