NHU CẦU ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI CÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA NHÀ SẢN XUẤT TOÀN CẦU • Phát triển sản phẩm mới là gì? Phát triển sản phẩm mới (New Product Development - NPD) là các quá trình phát triển ban đầu cần thiết để phát triển sản phẩm mới. Nó đòi hỏi sự hiểu biết về nhu cầu thị trường. Mặc dù NPD có xu hướng cần sự sáng tạo, nhưng nó đòi hỏi một cách làm có hệ thống để kết hợp mọi thứ lại với nhau giúp cho phát hành các sản phẩm chất lượng đúng thời gian và ngân sách. Việc xác định sớm các quy trình phát triển sản phẩm sẽ đẩy mạnh phát triển và đảm bảo việc chuyển đổi sang các quy trình giới thiệu sản phẩm mới (new product introduction - NPI), nơi các sản phẩm được tung ra thị trường

  Các bước chính trong việc phát triển sản phẩm mới phụ thuộc vào mô hình NPD được đăng ký, số lượng giai đoạn hoặc các bước khác nhau dựa trên mức độ chi tiết của việc định hình sản phẩm. Với chúng tôi, chúng tôi sẽ chia thành năm bước chính:

  Lên kế hoạch. Bước khái niệm đặt ra hướng đi cơ bản và các ranh giới cho toàn bộ quá trình phát triển bằng phân loại sản phẩm, xác định các khó khăn, các mục tiêu tài chính và kỹ thuật cần đạt được của sản phẩm.

  Lên ý tưởng. Trong bước thực hiện ý tưởng, cả nhóm sẽ “động não” để đưa ra những ý tưởng về sản phẩm mà có thể giải quyết các vấn đề và đáp ứng các mục tiêu nội bộ. Ý tưởng được đánh giá và hứa hẹn nhất sẽ được chọn để điều tra thêm.

  Thiết kế. Ở bước này sẽ diễn ra sự thể hiện một cách tốt nhất trong việc tạo và xây dựng sản phẩm. Các chi tiết kỹ thuật được tạo ra để xác định các khái niệm cấp cao từ giai đoạn ý tưởng.

  Thử nghiệm. Thử nghiệm sản phẩm giúp xác định xem có vấn đề gì với quy trình thiết kế và sản xuất sản phẩm hay không. Việc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ ngăn chặn các vấn đề sản xuất tốn kém trong quá trình ra mắt thị trường và sản xuất khối lượng lớn, vì vậy, điều quan trọng là không nên “rút gọn “ các bước chỉ để việc phát hành sản phẩm mới diễn ra nhanh chóng.

  Ra mắt sản phẩm. Trong các giai đoạn thử nghiệm khi sản phẩm phát triển từ ý tưởng thành sản phẩm mẫu, tất cả các nhóm trừ nhóm kỹ sư sẽ tham gia và các quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI) sẽ chồng chéo để chuẩn bị cho việc thương mại hóa hoàn toàn.

  CẢI TIẾN LIÊN TỤC VÀ LẶP LẠI
  Các quy trình phát triển sản phẩm mới liên quan đến thiết kế và quy trình cộng tác để tối ưu hóa thiết kế về chi phí và chức năng. Nó đòi hỏi một quy trình có chu kỳ trong đó thông tin học được áp dụng để liên tục cải tiến thiết kế và chức năng sản phẩm. Khi các vấn đề được phát hiện và cơ hội để cải thiện thiết kế sản phẩm hoặc giảm chi phí xuất hiện, các nhóm thiết kế sản phẩm sẽ làm lại các bước tương tự cho đến khi thiết kế sản phẩm đạt được kết quả như mong muốn.

  QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI (NPD)
  Hiện nay, để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu và có tính cạnh tranh cao, các công ty sản xuất các sản phẩm phức hợp phải sẵn sàng mở rộng để kết hợp đầu vào và thực hiện các thay đổi cần thiết nhanh chóng cho toàn bộ hồ sơ sản phẩm, bao gồm nhiều bộ phận sản xuất và lắp ráp được sản xuất có chứa bộ hóa đơn đầy đủ (bill of materials - BOM).Trong quá trình thiết kế, các công ty thường bỏ qua hoặc bỏ qua các quy tắc về chức năng phù hợp với hình thức (FFF) để chuyển nhanh qua quy trình NPD để phát hành sản phẩm. Có các hệ thống hồ sơ được thống nhất giúp mọi người hiểu rõ và hợp tác khiến thời gian làm việc thực tế sẽ giảm, không có sự đốt cháy giai đoạn không cần thiết hoặc bỏ qua các cách làm tốt

  LOẠI BỎ “SILO” LÀ RẤT QUAN TRỌNG
  Các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (Product lifecycle management - PLM) giúp xác định, kiểm soát và phát hành sản phẩm, điều này thậm chí còn quan trọng hơn với các nhóm phân phối và chuỗi cung ứng. Theo dõi tất cả các thay đổi và sửa đổi cụ thể đối với BOM và các bản vẽ, tài liệu và thông số kỹ thuật liên quan là vô cùng khó khăn nếu công ty của bạn phụ thuộc vào các quy trình thủ công hoặc ngắt kết nối bao gồm Microsoft Word, Excel, hệ thống thiết kế CAD và email. Cố gắng hợp tác với nhiều đội có các thông tin bị ngắt kết nối sẽ làm tăng việc các thành viên và các đội sẽ lặp lại trên thiết kế sai trong NPD và vào giai đoạn NPI.

  KIỂM SOÁT TỐT HƠN VÀ TẦM NHÌN
  Khi tất cả các công việc lặp lại, thiết kế và thử nghiệm đã được hoàn thành, các nhóm vận hành và chuỗi cung ứng sẽ tham gia nhiều hơn để chuẩn bị cho việc tung sản phẩm ra thị trường. Bài học kinh nghiệm trong các giai đoạn sản xuất nguyên mẫu và giới hạn giúp tối ưu hóa nguồn, lập kế hoạch và tăng cường sản xuất đầy đủ. Để đảm bảo chuyển đổi suôn sẻ từ phát triển sản phẩm mới sang giới thiệu sản phẩm mới, điều cần thiết là tận dụng một hệ thống hồ sơ được kiểm soát duy nhất cho tất cả các nhóm bị ảnh hưởng từ kỹ thuật đến hoạt động đến các đối tác chuỗi cung ứng. PLM cung cấp một nguồn sự thật duy nhất với khả năng hiển thị theo thời gian thực cho những người tham gia đưa sản phẩm ra thị trường.

  CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG NPI VÀ NPD
  Thực hành tốt nhất NPI
  Các công ty thông minh biết rằng các quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI) có kỷ luật tốt là rất quan trọng để thành công. Tuy nhiên, ngay cả những công ty này cũng có thể bị thất bại NPI khi các dự án, chính sách và hướng dẫn quan trọng được quản lý một cách khó hiểu như các quy trình thủ công còn sơ sài

  Để được hướng dẫn về các cách thực hiện và giải pháp tốt nhất để giúp các quy trình NPI của bạn luân chuyển tốt, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, hãy tải xuống cuốn sách trắng này, "Thực tiễn tốt nhất cho NPI và NPD thành công"

  BA ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỂ CẢI THIỆN SỰ KIỂM SOÁT:

  Thiết lập mức truy cập phù hợp. Bạn không muốn mọi người nhìn thấy mọi thứ. Các nhóm kỹ thuật nên có quyền truy cập vào toàn bộ lịch sử sửa đổi để họ có thể hợp tác, lặp lại và cải thiện thiết kế trong khi xem xét sản phẩm trong quá khứ và hiện tại. Đội ngũ sản xuất chỉ nên có quyền truy cập vào thiết kế mới nhất để tránh xây dựng theo các thiết kế cũ một cách tình cờ. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp hợp đồng sẽ không thể nhìn thấy thông tin hoặc chi tiết giá về đối thủ cạnh tranh của họ trong hệ thống BOM toàn diện . Các hệ thống Cloud PLM cung cấp các đặc quyền dựa trên vai trò linh hoạt và mạnh mẽ để đảm bảo mỗi người dùng và nhóm chỉ có quyền truy cập vào thông tin dành cho vai trò của họ trong quá trình phát triển và sản xuất.

  Theo dõi thay đổi lịch sử. Có một hệ thống tự động theo dõi các thay đổi, sửa đổi và lịch sử xem và phát hành quy trình đảm bảo rằng tất cả các nhóm chính tham gia đưa sản phẩm ra thị trường có cách để phân tích các vấn đề có thể xảy ra sau đó và xác định cách thức và lý do tại sao quá trình thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm bị thay đổi . Các hệ thống PLM được thiết kế để theo dõi và kiểm soát quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

  Hợp tác kiểm soát. Hãy chắc chắn cung cấp quyền truy cập cho tất cả mọi người tham gia vào phát triển và thương mại hóa khi họ cần. Loại bỏ các quy trình theo dõi thủ công và phụ thuộc vào email để tránh các cuộc hội thoại xung quanh sản phẩm không được liên kết trực tiếp với sản phẩm hoặc một phần của hội thảo đang được thảo luận. Các hệ thống PLM cho phép các nhóm chia sẻ ý kiến được kiểm soát, thay đổi đơn đặt hàng (ECO), giải quyết vấn đề chất lượng và nhiệm vụ dự án trong bối cảnh cho thiết kế sản phẩm mọi lúc. Điều này đảm bảo rằng tất cả các đội sẽ có tầm nhìn tốt hơn và hiểu biết sâu hơn về bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong quá trình phát triển và thực hiện sản phẩm.

  THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

  Giới thiệu sản phẩm mới là tất cả các bước và hành động cần thiết để có được một thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh từ nguyên mẫu đến sản xuất và bán quy mô đầy đủ. Tài liệu phù hợp trong suốt quá trình NPD có thể đảm bảo chuyển tiếp suôn sẻ từ Phát triển sang Sản xuất.

  Arena Streamlines: Phát triển sản phẩm mới
  Arena cung cấp một hệ thống dựa trên nền tảng đám mây để tổng hợp toàn bộ hồ sơ sản phẩm của bạn được thiết kế bởi các nhóm thiết kế cơ khí, điện và phần mềm. Nó cung cấp sự kiểm soát và một bản kiểm toán đầy đủ về các thay đổi thiết kế khi bạn lặp lại các thiết kế sản phẩm trong suốt quá trình NPD và chuyển sang NPI. Quan trọng hơn, nó cung cấp sự linh hoạt cần thiết và tăng tốc thời gian ra thị trường ( time to market - TTM) với các quy trình thay đổi tự động, dự án và chất lượng. Chúng tôi có hơn 1.300 khách hàng trên toàn thế giới dựa trên nền tảng hiện thực hóa sản phẩm Arena, để hợp lý hóa các quy trình phát triển sản phẩm. Nếu bạn cần đưa các sản phẩm phức tạp ra thị trường với các nhóm phân phối, Arena cung cấp cách tốt nhất để đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao của bạn được giao đúng hẹn.
  Quá trình phát triển sản phẩm mới là tất cả về việc tạo và xác định sản phẩm mới tiếp theo. Nó bao gồm rất nhiều thay đổi ở tất cả các cấp của các bước BOM và NPD thường được nhắc lại. Bằng cách quản lý các thay đổi với các quy trình cơ bản hoặc thậm chí là một hệ thống kiểm soát sửa đổi, bạn sẽ ngừng lãng phí thời gian cho các nhiệm vụ như tìm kiếm các tài liệu phù hợp. Bạn cũng sẽ giúp cho mọi người biết về những gì đã thay đổi và do ai. Một hệ thống tập trung có thể cung cấp cho tất cả mọi người quyền truy cập vào thông tin sản phẩm phù hợp bất kể họ đang làm việc ở đâu tại trụ sở văn phòng, văn phòng tại nhà hoặc nơi sản xuất. Kết quả là, bạn có được sự chuyển đổi suôn sẻ hơn từ giai đoạn cuối cùng trong NPD sang sản xuất NPI.