Tiêu chí xuất xứ CTC và RVC • Tiêu chí CTC là gì

  CTC là tiêu chí xuất xứ ngày càng trở nên phổ biến trong các FTA, là sự thay đổi về mã số HS của hàng hóa ở cấp 2 số, 4 số hoặc 6 số so với mã HS của nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ (bao gồm nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu không xác định được xuất xứ) dùng để sản xuất ra hàng hóa đó.

  Cấp độ chuyển đổi

  Chuyển đổi chương (CC) là cấp độ chặt nhất của CTC.
  Trường hợp này nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp độ chương (2 số); là sự chuyển đổi bất kì từ 1 chương đến chương khác của Biểu Thuế

  Tiêu chí RVC là gì

  RVC – Regional Value Content có thể hiểu là hàm lượng giá trị khu vực FTA, là một mức mà hàng hóa phải đạt được đủ để coi là có xuất xứ. Mức này có thể khác nhau tùy vào từng FTA, tùy vào mặt hàng cụ thể.

  Tiêu chí xem xét này phải căn cứ vào từng điều kiện FTA và quy tắc cụ thể khác nhau. Mức phổ biến trong hầu hết các FTA trên toàn cầu là 40%. Đối với AIFTA là 35%, vói AKFTA có quy tắc chung là RVC 40% hoặc CTH những có một số sản phẩm thuộc dòng như 1605.10 (Cua), 1605.20 (tôm Shrimp và tôm Pandan) có tiêu chí RVC 35%; 8708.40 (các bộ phận của hộp số xe) có tiêu chí RVC 45%.

  0963f04c-7b29-45bc-8a2e-ae054f1741a5-image.png
  Xem đầy đủ tại: https://nguyendang.net.vn/vi/tieu-chi-xuat-xu-ctc-va-rvc/


Log in to reply