VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN • Vận đơn tàu chợ hay còn gọi vận đơn đường biển là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển do người chuyên chở hoặc do công ty logistics phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu.
  Vận đơn tàu chợ có 3 chức năng chính sau đây.
  Thứ nhất: vận đơn tàu chợ là ” bằng chứng về việc người vận chuyển hàng hóa đã vận chuyển lên tàu với số lượng , chủng loại, tình trạng như ghi trong vận đơn để tàu vận chuyển hàng hóa đến cảng đích”. Vận đơn tàu chợ còn được xem như biên lai nhận hàng của người vận chuyển hàng hóa cấp cho chủ hàng hay người đại diện của chủ hàng. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì được xem người bán hàng đã giao hàng cho người mua hàng thông qua người vận chuyển hàng hóa.

  Vận đơn đường biển

  Thứ hai: “Vận đơn gốc là chứng từ có giá trị, dùng để định đoạt và nhận hàng hóa” hay có thể nói vận đơn là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trong vận đơn. Vì vậy vận đơn có thể giao dịch mua bán được. Việc mua bán được thực hiện nhiều lần trước khi hàng hóa được giao.

  Thứ ba: vận đơn đường biển là bằng chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển đã ký kết. • van-don-duong-bien.png • Vận đơn và tác dụng của vận đơn đường biển như thế nào hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu tác dụng của vận đơn nhé.

  Thứ nhất: Vận đơn đường biển là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người nhận hàng và người chuyên chở.

  Thứ hai: Vận đơn đường biển là căn cứ để khai hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

  Thứ ba: Vận đơn đường biển là căn cứ để nhận hàng và xác nhận số lượng hàng hóa người bán gửi cho người mua và dựa vào đó để ghi sổ, thống kê, theo dõi người bán/ người chuyên chở đã hoàn thành hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình như quyđịnh trong hợp đồng

  Thứ tư: Vận đơn đường biển cùng các chứng từ khác của hàng hóa tạo thành bộ chứng từ thanh toán tiền.

  Thứ năm: Vận đơn đường biển là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại bảo hiểm hay những người có liên quan.

  Thứ sáu: Vận đơn đường biển còn được sử dụng làm chứng từ để cầm cố mua bán, chuyển nhượng hàng hóa ghi trên vận đơn