NỘI DUNG CỦA GIẤY GỬI HÀNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG. • Giấy gửi hàng của vận chuyển hàng không được in theo mẫu tiêu chuân của hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế IATA. Một bộ AWB bao gồm nhiều bản, trong đó bao gồm 3 bản gốc và các bản phụ.
  Mỗi bản AWB bao gồm 2 mặt, nội dung của mặt trước của các mặt AWB giống hệt nhau nếu hông kê đến màu sắc vào những ghi chú phía dưới khác nhau.

  Vận chuyển hàng không uy tín - chất lượng - New Golden Sea
  Nội dung của giấy gởi hàng, hàng không

  Mặt sau của bản AWB khác nhau, ở những bản phụ mặt sau để trống , ở bản gốc là các quy định có liên quan đến vận chuyển hàng hóa băng vận chuyển hàng không.

  Nội dung cua mặt trước giấy gửi hàng vận chuyển hàng không.
  Mặt trước của chứng từ bao gồm các cột để trống để người lập vận đơn điền những thông tin cần thiết khi lập.

  Số giấy gửi hàng đường hàng không (AWB number).
  Sân bay xuất phát (Airport of departure).
  Tên và địa chỉ của người phát hành giấy gửi hàng vận chuyển hàng không (Issuing carrier’s name and address).
  Tham chiếu tới các bản gốc (Reference to originals).
  Tham chiếu tới các điều kiện hợp đồng (Reference to conditions of contact).
  Người gưi hàng (Shiper).
  Người nhận hàng (Consignee).
  Đại lý của người chuyên chở (Issuing carrier’s agent).
  Tuyến đường (Routine).
  Thông tin thanh toán (Accounting information).
  Tiền tệ (Currency).
  Mã thanh toán cước (Charges codes).
  Cưới phí và chi phí (Charges).
  Giá trị kê khai vận chuyển (Declare value for carriage )
  Giá trị khai báo hải quan (Declare value for customs)
  Số tiền bảo hiểm (Amount of insurance)
  Thông tin làm hàng (Handling information)
  Số kiện (Number of pieces).
  Các chi phí khác (Other charges).
  Cước và chi phí trả trước (Prepaid ).
  Cước và chi phí trả sau (Collect ).
  Ô ký các nhận của người gửi hàng (Shipper of certification box).
  Ô dành cho người chuyên chở (Carrier of excution box)
  Ô chỉ dành cho người chuyên chở ở nơi đến (For carrier of use only at destination).
  Cước trả sau bằng đồng tiền của nơi đến, chỉ dùng cho người chuyên chở (Collect charges in destination currency, for carrier of use only).
  Một số thuật ngữ ghi tắt trên AWB
  SED: Shiper’s Export Declaration: tờ khai xuất khẩu hàng hóa xuất từ Mỹ, thường phải ghi số SED trên AWB
  SO: Shipping Order: Lệnh gửi hàng : Sử dụng khá phổ biến đối với khách hàng lớn, có nhiều chủng loại hàng hóa.
  DG-Dangerous Goods- Hàng nguy hiểm: Còn được gọi là các chất độc hại hay các sản phẩm hạn chế, là các chất có khả năng gây hại đáng kể đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn khi vận chuyển bằng vận chuyển hàng không • PHÂN LOẠI GIẤY GỬI HÀNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
  Giấy gửi hàng vận chuyển hàng không căn cứ vào người phát hành và căn cứ vào việc gom hàng để phân chia. Giấy gửi hàng hàng không thường không có chức năng sở hữu hàng hóa, giấy gửi hàng hàng không cũng có thể do hãng hàng không phát hành cũng có thể do một người khác không phải hãng hàng không phát hành.
  Phân loại giấy gửi hàng đường hàng không.
  Căn cứ vào người phát hành , giấy gửi hàng đường hàng không chia làm hai loại:
  Giấy gửi hàng đường hàng không không phải của hãng hàng không (Airline airway bill): Chứng từ này do hãng hàng không phát hành, trên đó có ghi biểu tượng và mã nhận dạng của con người chuyên chở.

  Giấy gửi hàng đường hàng không trung lập (Neutral airway bill): Loại chứng từ này do người khác phát hành, trên chứng từ không có biểu tượng và mã nhận dạng của người chuyên chở. Chứng từ này thường do đại lý của người chuyên chở hay người giao nhận phát hành.

  Căn cứ vào việc gom hàng, giấy gửi hàng đường hàng không được chia làm hai loại.
  Master Airway Bill-MAWB: Là chứng từ do người chuyên chở hàng không cấp cho người gon hàng có chứng nhận gom hàng ở sân bay đích. Chứng từ này dùng điều chỉnh mối quan hệ giữa người chuyên chở hàng không và người gom hàng và làm chứng từ giao nhận hàng giữa người chuyên chở và người gom hàng.

  House Airway Bill-HAWB: Là chứng từ do người gom hàng cấp cho chủ hàng lẻ khi nhận hàng từ họ để các chủ hàng cấp cho chủ hàng lẻ khi nhận hàng từ họ để các chủ hàng lẻ có vận đơn đi nhận hàng ở nơi đến

  Nhìn chung , ta có thể hình dung qua trình gom hàng trong lĩnh vực hàng không như sau: Tại sân bây đích, người gom hàng dùng MAWB để nhận hàng từ người chuên chở hàng không, sau đó chia lẻ hàng , giao cho từng chủ hàng lẻ và thu hồi HAWB mà chính mình phát hành ở sân bay xuất phát.