HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ • HS code
  Bộ trang phục bảo hộ phòng, chống dịch như: quần, áo, kính, khẩu trang y tế đi kèm, mũ bảo hộ, găng tay, giày có mã số HS 6210.10.90

  Thuế xuất khẩu : 0%.

  Chính sách mặt hàng khi xuất khẩu
  Về chính sách mặt hàng, Bộ trang phục bảo hộ phòng, chống dịch không thuộc diện quản lý chuyên ngành hay diện cấm xuất khẩu.

  Xem thêm về thủ tục xuất khẩu đồ bảo hộ y tế tại: https://nguyendang.net.vn/vi/thu-tuc-xuat-khau-bao-ho-y-te/


Log in to reply