Surrendered B/L & Telex release – Nhận hàng không cần B/L gốc • Surrendered B/L là vận đơn thông thường được người chuyên chở hoặc đại lý đóng thêm dấu “SURRENDERED – ĐÃ XUẤT TRÌNH” với ý nghĩa “bản gốc đã được nộp lại, đã được thu hồi hoặc không có bản gốc". Surrendered B/L không có giá trị để giao dịch chuyển nhượng trên thị trường.

  Thông thường muốn nhận hàng, Consignee phải xuất trình vận đơn gốc tại cảng đến. Nhưng trong thực tế có nhiều trường hợp hàng đã đến mà vận đơn gốc chưa đến nước nhập khẩu, do đó không thể xuất trình B/L gốc để nhận hàng. Để khắc phục tình trạng trên và để tiết kiệm chi phí gửi vận đơn gốc người ta dùng một loại vận đơn gọi là vận đơn “đã xuất trình tại cảng gửi” cho lô hàng đồng thời thông báo “Telex Release – Điện giao hàng” bằng hình thức email cho đại lý tại cảng đến biết để đại lý giao hàng cho Consignee mà không cần người nhận hàng xuất trình vận đơn gốc.

  Trong khi với B/L thông thường nhất thiết phải cần đến Original B/L được gửi chuyển phát nhanh với chi phí cao thì với Surrendered B/L người nhận hàng chỉ cần xuất trình bản sao vận đơn có dòng chữ “Surrendered” do người gửi hàng gửi qua email.

  1. Quy trình thực hiện Surrendered B/L
  Tình huống 1 – không chủ động:
  Người nhận hàng không lường trước được việc người gửi hàng chậm chuẩn bị bộ chứng từ, chậm gửi bộ chứng từ cho mình (trong đó có B/L gốc). Người nhận hàng không muốn dùng B/L gốc để nhận hàng nữa mà muốn sử dụng Surrendered B/L.

  (1) Người gửi hàng giao hàng cho người vận tải: Người vận tải cấp cho người hàng B/L gốc
  (2) Hàng được vận tải đến cảng dỡ sớm hơn B/L gốc được gửi đến người nhận hàng: Người nhận hàng yêu cầu người gửi hàng thực hiện Surrendered B/L
  (3) Người gửi hàng trả lại B/L gốc cho người vận tải; Người vận tải thực hiện Surrendered B/L gốc
  (4) Người vận tải truyền thông báo cho đại lý tại cảng dỡ về việc sử dụng Surrendered B/L bằng Telex Release
  (5) Người nhận hàng xuất trình Thông báo hàng đến và Giấy giới thiệu cho đại lý hãng tàu
  (6) Đại lý hãng tàu đồng ý giao hàng cho người nhận hàng.

  Tình huống 2 – Chủ động:
  Hai bên đã biết trước được việc người gửi hàng sẽ chậm gửi bộ chứng từ (trong đó có B/L gốc) và hàng sẽ đến sớm hơn chứng từ do vậy chủ động sử dụng Surrendered B/L ngay từ đầu mà không yêu cầu hãng tàu phát hành B/L gốc nữa.

  (1) Người gửi hàng giao hàng cho người vận tải
  (2) Người vận tải cấp cho người gửi hàng B/L có ghi SURRENDERED
  (3) Người gửi hàng gửi Surrendered B/L cho người nhận hàng qua email (dạng file đính kèm)
  (4) Người vận tải truyền dữ liệu lô hàng và thông báo cho đại lý tại cảng dỡ về việc lô hàng này sử dụng Surrendered B/L
  (5) Đại lý hãng tàu tại cảng dỡ gửi thông báo hàng đến cho người nhận hàng để công ty này chuẩn bị các thủ tục cần thiết để nhận hàng
  (6) Người nhận hàng in B/L nhận được qua email từ người gửi hàng, xuất trình tờ Surrendered B/L đó cho đại lý hãng tàu
  (7) Đại lý hãng tàu đồng ý giao hàng cho người nhận hàng.

  2. Rủi ro khi sử dụng Surrendered B/L

  • Rủi ro đối với Shipper
   Khi áp dụng hình thức Surrendered B/L nếu trên đường vận chuyển có rủi ro đối với hàng hóa thì Shipper không có chứng từ hợp lệ và tính pháp lý để đòi bồi thường (Shipper không có B/L gốc), đồng thời Consignee không thể nhận hàng nên sẽ không thanh toán cho Shipper.

  • Rủi ro đối với Consignee
   Trong một số trường hợp Consignee cầm bản copy B/L, nếu gặp rủi ro có thể sẽ không nhận được hàng.

  3. Các trường hợp nên áp dụng Surrendered B/L

  • Shipper và Consignee là công ty mẹ và công ty con
   Shipper sẽ tiết kiệm được chi phí gửi chứng từ gốc cũng như chi phí ký phát vận gốc cao hơn ký phát Surrendered B/L và khắc phục được tình trạng hàng tới mà vận đơn chưa tới.

  • Shipper và Consignee thực hiện hợp đồng gia công
   Với hình thức gia công, chứng từ vận tải thường được áp dụng Surrendered B/L vì việc giao nhận hàng không mang tính buôn bán như hợp đồng ngoại thương.

  • Shipper và Consignee thỏa thuận không cần B/L gốc
   Dung Surrendered B/L trong các trường hợp nhận hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến vì một số lý do như thời gian hành trình vận chuyển ngắn nên việc chuẩn bị chứng từ không kịp hoặc do thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc.

  4. Các trường hợp không áp dụng Surrendered B/L

  • Thương vụ đầu tiên
   Không nên sử dụng hình thức Surrendered B/L trong thương vụ đầu tiên mà nên sử dụng Original B/L để tránh rủi ro bị bên bán lừa đảo.

  • Thương vụ thanh toán bằng L/C
   Nếu sử dụng phương thức thanh toán là tín dụng chứng từ thì không thể sử dụng Surrendered B/L vì hãng tàu sẽ không ký phát vận đơn gốc nào khi sử dụng hình thức Surrendered B/L trogn khi phương thức tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có B/L gốc để xuất trình tới ngân hàng phát hành.
   Trích datxnk.com