Thuê tàu chợ (Booking Shipping Space) là gì? Ưu điểm và hạn chế • Thuê tàu chợ (tiếng Anh: Booking Shipping Space) là việc chủ hàng liên hệ với chủ tàu hoặc đại lí của chủ tàu yêu cầu dành chỗ trên tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng này đến cảng khác.
  Thuê tàu chợ (Booking Shipping Space)
  Định nghĩa

  Thuê tàu chợ trong tiếng Anh là Booking Shipping Space. Thuê tàu chợ là việc chủ hàng liên hệ với chủ tàu hoặc đại lí của chủ tàu yêu cầu dành chỗ trên tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng này đến cảng khác.

  Thuật ngữ liên quan
  Tàu chợ (Liner) là tàu chở hàng chạy thường xuyên trên một tuyến đường nhất định, ghé vào các cảng quy định theo một lịch trình định trước.

  Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading / Bill of Lading - B/L) là chứng từ trong vận tải đường biển, là hoá đơn và biên lai giữa người chuyên chở và người gửi hàng. (Theo Investopedia, Ocean Bill of Lading)

  Đặc điểm phương thức thuê tàu chợ

  • Tàu chạy giữa các cảng theo một lịch trình công bố trước.

  • Chứng từ điều chỉnh các mối quan hệ trong thuê tàu chợ là vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L). Vận đơn đường biển là bằng chứng của một hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển (Contract of Cariage by sea).

  • Khi thuê tàu chợ, chủ hàng không được tự do thoả thuận điều kiện, điều khoản chuyên chở mà phải tuân thủ các điều kiện in sẵn của vận đơn đường biển.

  • Cước phí trong thuê tàu chợ thường bao gồm cả chi phí xếp dỡ hàng hóa và được tính toán theo biểu cước (Tariff) của hãng tàu. Biểu cước này có hiệu lực trong thời gian tương đối dài.

  Chủ tàu đóng vai trò là người chuyên chở. Người chuyên chở là một bên của hợp đồng vận tải và là người phải chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

  • Các chủ tàu chợ thường cùng nhau thành lập các Công hội tàu chợ (Liner Conference) hoặc Công hội cước phí (Freight Conference) để khống chế thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Các công ty thuộc Công hội gọi là Conference Lines.

  Lưu ý:

  Có thể sử dụng phương thức thuê tàu chợ khi chủ hàng có hàng bách hóa, số lượng tuỳ ý và cảng xếp dỡ nằm trong lịch trình của tàu.

  Ưu điểm và hạn chế của phương thức thuê tàu chợ
  Ưu điểm

  • Số lượng hàng gửi không hạn chế.

  • Thủ tục Gửi - Nhận hàng đơn giản.

  • Biểu cước ổn định.

  • Chủ động.

  Hạn chế

  • Cước phí cao

  • Chủ hàng không được thỏa thuận các điều kiện chuyên chở.

  • Thời gian vận chuyển lâu.

  Theo​ vietnambiz • Phương thức thuê tàu chợ
  Thuê tàu chợ còn gọi là lưu cước/ khoang tàu chợ (liner booking) . Thuê tàu chợ là chủ hàng (shipper) trực tiếp hay thông qua công ty logistics yêu cầu chủ tàu (ship owner) giành cho mình thuê một phần chiếc tàu để chở hàng hóa xuất nhập khẩu từ cảng này đến cảng khác.

  Phương thức thuê tàu chợ

  Trong thuê tàu chợ người thuê và chủ tàu cho thuê được điều chỉnh bằng một chứng từ gọi là vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển do hãng tàu quy định sẵn và ký phát cho người thuê có chức năng như một hợp đồng vận tải đường biển điều chỉnh mối quan hệ phát lý giữa đôi bên.

  Trình tự thuê một tàu chợ.
  Thuê tàu chợ có 2 trường hợp sảy ra. Trường hợp thứ nhất chủ hàng tự liên hệ với chủ tàu chợ và thuê tàu, trường hợp thứ hai chủ hàng mua cước thông qua công ty logistics. Tuy nhiên trường hợp thứ nhất ít sảy ra hơn vì với số lượng hàng nhỏ làm việc với công ty logistics sẽ đảm bảo vể quyền lợi cũng như dịch vụ tốt hơn.

  Bước 1: Chủ hàng thông qua công ty logistics tìm hỏi tàu để vận chuyển hàng hóa cho mình

  Bước 2: Công ty logistics sẽ đặt booking cho việc thuê tàu chợ cho lô hàng. Công ty logistics có thể đặt lưu cước cho cả quý , cả năm bằng một đồng lưu cước với hãng tàu.

  Bước 3: Công ty logistics với hãng tàu thõa thuận một số điều khoản chủ yếu trong xếp dỡ và vận chuyển.

  Bước 4: Công ty logistics thông báo cho chủ hàng kết quả thuê tàu chợ với chủ tàu.

  Bước 5: Chủ hàng căn cứ vào lịch tàu để vận chuyển hàng hóa ra cảng giao cho tàu.

  Bước 6: Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, hãng tàu sẽ cấp cho chủ hàng một bộ vận đơn theo yêu cầu chủ hàng.