Plan, Source, Make, Deliver – Sự nghiệp Supply chain của bạn thuộc về đâu? • Lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ Supply chain sẽ phân chia Mô hình tham chiếu hoạt động Chuỗi cung ứng (Mô hình SCOR) – khung cung ứng hàng đầu và được công nhận trên toàn thế giới, tập trung vào 4 quy trình của Chuỗi cung ứng: Plan, Source, Make, Deliver.

  Nghề nghiệp Supply chain

  Bước 1 – PLAN

  Plan liên quan đến nhiều hoạt động liên quan đến hoạch định chiến lược hoạt động. Việc sản xuất một sản phẩm, một thành phần hoặc mua nó từ nhà cung cấp nào là một quyết định lớn. Các công ty phải cân nhắc lợi ích và bất lợi của các lựa chọn khác nhau:

  Sản xuất/Thu mua linh kiện sản phẩm trong nước hay nước ngoài
  Có nên xây dựng cơ sở sản xuất quốc tế?
  Sản xuất/ Thu mua sản phẩm bằng phương pháp nào? Make to stock, Make to order, Configure to order hay Engineer to order? (xem thêm tại đây)
  Lập kế hoạch cũng liên quan đến việc vạch ra mạng lưới kết nối các cơ sở sản xuất và kho hàng, xác định mức độ sản xuất và chỉ định lưu lượng vận chuyển giữa các khu vực.

  Công đoạn này cũng liên quan đến việc đánh giá làm thế nào để cải thiện Chuỗi cung ứng và các quy trình quản lý của nó. Kế hoạch hoạt động cần phù hợp với chiến lược kinh doanh, kế hoạch truyền thông cho toàn bộ Chuỗi cung ứng và các phương pháp đo lường hiệu suất và thu thập dữ liệu phải được thiết lập trước khi bắt đầu lập kế hoạch.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở cấp độ này là:

  Manager Supply Chain
  Manager Supply Chain Planning
  Supply Network Development Manager
  Demand Manager
  S&OP Manager
  Supply Chain Planner
  Demand Planner
  Material Planner
  Supply Chain Coordinator
  Forecast Analyst
  Supply Planner
  Inventory Planner
  Inventory Analyst
  Inventory Controller
  Promotion Planner
  Trở thành Chuyên viên Chuỗi cung ứng cùng VILAS
  Xây dựng tư duy hệ thống
  Trải nghiệm thực tế mô hình giả lập chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới

  Bước 2 – SOURCE

  Khía cạnh này liên quan đến việc tổ chức mua hàng hóa, nguyên liệu và linh kiện. Mua hàng cần phải mua lại hàng hóa và dịch vụ với giá tốt nhất có thể, đúng số lượng và đúng thời điểm. Khi các nguồn đã được lựa chọn và hiệu đính, những nhân viên trong giai đoạn này phải biết đàm phán hợp đồng và lên lịch giao hàng. Các hoạt động khác nhau như đánh giá và phản hồi với nhà cung cấp, tìm nguồn cung ứng, giám sát chất lượng và hợp đồng nhà cung cấp được tiến hành.

  Hiệu suất của nhà cung cấp phải được đánh giá và thanh toán cho các nhà cung cấp được thực hiện khi thích hợp. Trong một số trường hợp, công ty sẽ làm việc với một mạng lưới các nhà cung cấp.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở Sourcing là:

  Manager Purchasing
  Purchasing Assistant
  Manager Procurement
  Buyer
  Buying Manager
  Strategic Buyer
  Sourcing Specialist

  Bước 3 – MAKE

  Bước thứ ba trong quy trình quản lý Chuỗi cung ứng là Making hoặc Manufacturing các sản phẩm được khách hàng yêu cầu. Trong giai đoạn này, các sản phẩm được thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, đóng gói và đồng bộ hóa để giao hàng.

  Ở đây, nhiệm vụ của các nhân viên là lên lịch tất cả các hoạt động cần thiết cho sản xuất, thử nghiệm, đóng gói và chuẩn bị giao hàng. Giai đoạn này tập trung nhiều số liệu nhất của Chuỗi cung ứng để có thể đánh giá mức chất lượng, sản lượng sản xuất và năng suất của công nhân.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở bước này là:

  Operations Manager
  Plant Manager
  Manufacturing Manager
  Site Manager
  Lean Six Sigma (Program) Manager
  (Senior) Project Manager
  Packaging Manager
  Production Planner
  Supply Chain Black Belt
  Solution Manager
  Bước 4 – DELIVER

  Giai đoạn giao hàng bao gồm tất cả các hoạt động từ xử lý yêu cầu của khách hàng đến lựa chọn chiến lược phân phối và lựa chọn phương tiện vận chuyển. Sản phẩm được cung cấp cho khách hàng tại địa điểm định mệnh bởi các nhà cung cấp. Giai đoạn này về cơ bản là giai đoạn Logistics – công ty sẽ hợp tác để nhận đơn đặt hàng, thiết lập một mạng lưới kho, chọn nhà vận chuyển để giao sản phẩm và thiết lập một hệ thống hóa đơn để nhận thanh toán.

  Giai đoạn giao hàng còn bao gồm thời gian dùng thử hoặc thời gian bảo hành, khách hàng hoặc trang web bán lẻ phải được lập hóa đơn và thanh toán nhận được, và các công ty phải quản lý các yêu cầu xuất nhập khẩu cho thành phẩm.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở bước này là:

  Logistics Manager
  Warehouse Manager
  Site Manager, 3PL Manager
  Continuous Improvement Manager
  Transport Manager
  Transport Planner
  Business Development Manager
  Project Management
  Warehouse Planner
  Customs Specialist
  Customer Service Manager
  Manager E-fulfillment.
  Export/Import Operations and Management

  Mở rộng: 2 quy trình cuối của Supply Chain
  Tất nhiên, 1 Chuỗi cung ứng hiện đại sẽ không dừng lại ở bước Deliver. Nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và mong muốn đem lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng đã chuyên môn hóa hoạt động 2 bước tiếp theo. Tuy 2 quy trình này chưa phổ biến và được coi trọng ở Việt Nam, nhưng việc chuẩn bị trước kiến thức và các kỹ năng cần thiết không bao giờ là thừa.

  Bước 5 – RETURN

  Là quy trình liên quan đến đổi trả sản phẩm, reversed Logistics, gatekeeping được quản lý bên trong công ty và bởi các thành viên chủ chốt của Chuỗi cung ứng. Return là công việc quản lý các sản phẩm bị lỗi, bao gồm xác định tình trạng sản phẩm, ủy quyền trả lại, lên lịch gửi sản phẩm, thay thế sản phẩm bị lỗi và hoàn tiền. Trả về cũng bao gồm các sản phẩm “end-of-life” (những sản phẩm đời cuối, nhà cung cấp không còn tiếp thị, bán hoặc quảng bá và cũng giới hạn hỗ trợ cho sản phẩm). Các công ty còn phải Giám sát hiệu suất làm việc và Quản lý hàng tồn kho cũng như chi phí của sản phẩm trả lại.

  • Gatekeeping: Thuật ngữ chỉ sự hạn chế tiếp cận một số sản phẩm, mạng lưới hoặc dịch vụ

  Việc thực hiện đúng quy trình này cho không phép quản lý không chỉ quản lý dòng sản phẩm bị thu hồi một cách hiệu quả mà còn xác định các hạng mục làm giảm lợi nhuận không mong muốn và kiểm soát tài sản có thể sử dụng lại như container. Quản lý Return hiệu quả là một liên kết quan trọng giữa Sales, Marketing, Chăm sóc khách hàng và Logistics, mang đến lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở bước này là:

  Logistics Coordinator
  Warehouse Manager
  Site Manager, 3PL Manager
  Continuous Improvement Manager
  Consumer Services Management
  Warehouse Operations and Management
  Distribution Management

  Bước 6 – ENABLE

  Bước này bao gồm các quy trình liên quan đến quy tắc kinh doanh, hiệu suất của nguyên vật liệu, cơ sở, tài nguyên dữ liệu, hợp đồng, tuân thủ và quản lý rủi ro.

  Các vị trí tiêu biểu hoạt động ở bước này là:

  Mitigation compliance risk
  Business rules
  Data
  Business Development Manager
  Performance Director
  Facilities
  Contract
  Supply chain Network
  Regulatory Compliance
  Lead Auditor
  Head of Quality
  Claims and MI Manager
  Để hiểu rõ hơn về các nghề nghiệp bạn có thể làm liên quan đến Supply chain, hãy tham khảo bài viết này.

  Theo inspired-careers.com & tradeready.ca