Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2020 • Mới đây, Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2020 – biểu thuế mới nhất được phát hành.

  Để nắm chắc những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2020 và cách tính thuế XNK ra sao? bạn có thể tìm hiểu tại đây.

  ​1.Điểm mới của biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2020
  Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020 đã tích hợp & cập nhật:

  1. Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu Việt Nam;

  2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu:
   Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu thông thường, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương)

  3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;

  4. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 55 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK.
   Giải thích một số thuật ngữ trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2020. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì:

  Thuế suất ưu đãi:
  Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

  Thuế suất ưu đãi đặc biệt:
  Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

  Thuế suất thông thường:
  Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

  Biểu thuế XNK 2020 cũng là căn cứ để tra mã HS, từ đó có thể xác định được mức thuế suất của hàng hóa xuất nhập khẩu.

  2.Cách tra biểu thuế và cách tính thuế xuất nhập khẩu
  Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020 (File excel): Là bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản…). Thuế suất được quy định trong biểu thuế dưới hai hình thức: thuế suất tỉ lệ và thuế suất cố định.

  Cách tra biểu thuế
  Phân theo chương, phân chương
  Tra theo chức năng
  Tra theo chất lượng
  Các kí hiệu trong biểu thuế
  () : Không chịu VAT
  (
  ,5): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 5%
  (*,10): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 10%
  (5): VAT NK 5%
  (10): VAT NK 10%

  Cách tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
  Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK

  Thuế TTĐB = Thuế suất thuế TTĐB * (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK)

  Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối thuế BVMT * Lượng hàng

  Thuế GTGT= (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT)* Thuế suất thuế GTGT

  Cụ thể quy định mức thuế suất cho từng danh mục hàng hóa như thế nào, các bạn có thể xem hoặc tải về BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2020: