Hướng Dẫn Khai Báo Xuất Xứ Theo Cơ Chế REX • Cơ chế REX là cơ chế được Liên minh EU áp dụng cho các nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) đối với các nước được hưởng lợi trong khuôn khổ chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

  Từ ngày 01/01/2019, Việt Nam chính thức tham gia vào REX, cơ chế này sẽ thực hiện thay thế hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A hiện nay.

  Áp dụng cho các doanh nghiệp đang được cấp mã số REX để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

  Cơ chế REX giúp nhà xuất khẩu tiết kiệm chi phí đồng thời đề cao trách nhiệm đối với hàng hóa xuất khẩu và tạo thuận lợi thương mại cho các nhà xuất khẩu sang thị trường EU.

  1.Quy trình đăng ký cơ chế REX

  Bước 1:

  Khai báo đơn đề nghị cấp mã số rex trên trang điện tử của EU.

  Bạn truy cập: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui

  Hướng dẫn khai báo xuất xứ theo cơ chế REX

  Bước 2: Thực hiện khai báo

  Quy trình thực hiện:

  Nhà xuất khẩu sẽ khai báo Đơn đề nghị cấp mã số REX trực tuyến trên trang điện tử của EU với mã TIN chính là mã số thuế bắt đầu bằng “VN”:

  VD: Mã số thuế: 12345678 → Mã TIN: VN12345678

  a.Thông tin nhà xuất khẩu (Exporter Information)

  b.Thông tin đầu mối liên hệ của nhà xuất khẩu (Exporter Contact Details)
  co-che-rex-3.jpg
  c.Hoạt động của nhà xuất khẩu (Exporter Activities) Quản trị nhân lực
  co-che-rex-4.jpg
  d.Khai báo hàng hóa đáp ứng tiêu chí GSP (Description of Goods)
  co-che-rex-5.jpg
  e.Cam kết của nhà xuất khẩu (Undertakings given by Exporter)
  co-che-rex-6.jpg

  Ký tên của người đại diện pháp luật và đóng dấu của nhà xuất khẩu
  co-che-rex-7.jpg
  f.Cho phép chia sẻ dữ liệu của nhà xuất khẩu trên trang điện tử công cộng?(Consent of Exporter to the publication of personal data on the Internet)
  co-che-rex-9.jpg
  Hướng dẫn khai báo xuất xứ theo cơ chế REX

  Nhà xuất khẩu có quyền lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý công bố dữ liệu của họ trên mạng internet. Nếu lựa chọn đồng ý, đề nghị ký tên, đóng dấu của người đại diện pháp luật của nhà xuất khẩu.

  Bước 3: Nhà xuất khẩu xác nhận thông tin và lưu Đơn đề nghị cấp mã số REX

  Hướng dẫn khai báo xuất xứ theo cơ chế REX

  Bước 4: Nhà xuất khẩu in Đơn, ký tên, đóng dấu và gửi trực tuyến đến trang điện tử của VCCI

  Mẫu đơn đề nghị cấp REX
  co-che-rex-10.jpg

  2.Nội dung khai báo xuất xứ theo cơ chế REX
  Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 22-07 của Quy định EU 2015.2447, doanh nghiệp xuất khẩu khai báo xuất xứ hàng hóa trên bất kỳ chứng từ thương mại mà chứng từ đó thể hiện tên và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu và đối tác nhận hàng cũng như mô tả chi tiết hàng hóa và ngày phát hành chứng từ.

  Nội dung khai báo xuất xứ bằng 03 ngôn ngữ, trong đó:

  • Bằng tiếng Anh:

  The exporter … (1) of the products covered by this document declares that, except where
  otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (3).

  Ghi chú:

  (1) “Mã số REX”

  (2) “Vietnam”

  (3) Tiêu chí xuất xứ:

  – Sản phẩm có xuất xứ thuần túy chỉ ghi chữ “P” hoặc

  – Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ xuất xứ ghi “W”… (4 số đầu của mã HS) ví dụ: “W”9618.

  Ví dụ: hoc ke toan online

  “The exporter ABC Co., Ltd VNREX12345678VCCI02L01 of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Vietnam preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of
  Preferences of the European Union and that the origin criterion met is “W”9618.

  *Trường hợp sử dụng nguyên liệu có nhập khẩu để sản xuất đáp ứng quy tắc cộng gộp, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung:

  (a) Cộng gộp song phương: ‘EU cumulation’

  (b) Cộng gộp với Norway, Switzerland or Turkey: ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland cumulation’, ‘Turkey cumulation’

  (c) Cộng gộp khu vực: ‘regional cumulation’

  (d) Cộng gộp mở rộng: ‘extended cumulation with country x’

  *Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phát hành sau thời điểm xuất khẩu, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung: ‘retrospective statement’.