Dịch vụ logistics nội địa và quốc tế, vận chuyển đa phương thức