Vận chuyển hàng thiết bị, máy móc và hàng thực phẩm, hoa quả sang Lào và Thái Lan container • Vận chuyển hàng thiết bị, máy móc và hàng thực phẩm, hoa quả sang Lào và Thái Lan container
  Chúng tôi có đội ngũ vận chuyển container quá cảnh sang Lào và Thái Lan
  Và đội ngũ khai báo hải quan tại các cửa khẩu giáp Lào và Thái Lan
  Nhận vận chuyển và logistics trọn gói các loại container khô và lạnh
  Nhận giao nhận vận tải

  VNLL
  QAL
  0975145079
  0943064205

  #vanchuyenquocte
  #vanchuyenLao
  #vanchuyencontainer #vanchuyenTrungquoc
  #vanchuyenThaiLan
  #dichvulogistics