Tổng hợp một số Website Logistics hữu ích: • Tổng hợp một số Website Logistics hữu ích:

  Dimension Data:
  Là một website tập trung vào ứng dụng công nghệ và các minh họa về thành công trong ngành logistics. Dữ liệu được thu thập trên toàn thế giới giúp các khách hàng hiểu hơn về thực trạng logistics toàn cầu.
  www.blog.dimensiondata.com/

  The Logistics of Logistics:
  Logistics of Logistics là một blog đơn giản hóa quá trình logistics, sử dụng các thuật ngữ đơn giản và thường ngày. Blog hoàn toàn phù hợp với những bạn có đam mê và bắt đầu muốn tìm hiểu về Logistics.
  www.thelogisticsoflogistics.com/

  Inbound Logistics
  Là một tạp chí hàng đầu về ngành Logistics. Tập trung vào các tin tức, quy trình và cải tiến chuỗi cung ứng. Đây được xem là một nguồn tin logistics chuẩn và được cập nhật thường xuyên.
  http://www.inboundlogistics.com/

  Global Logistics Media
  Global Logistics Media luôn cập nhật các thông tin mới nhất về Logistics. Với tin tức và các ví dụ thực tiễn từ Mỹ, Ấn Độ, Châu Á, Úc, và Anh.
  http://www.globallogisticsmedia.com/

  Logistics Management
  Cập nhật các báo cáo chuyên ngành về Logistics cũng như các thông tin từ công ty và các chuyên gia trong lĩnh vực. Với tin tức về công nghệ, thiết bị, và xu hướng, Logistics Management đạt được số lượng chuyên gia theo dõi cao nhất hiện nay.
  http://www.logisticsmgmt.com/

  Và một số website khác:

  Lean Logistics: www.leanlogistics.com
  Logistics ViewPoint: www.logisticsviewpoints.com
  Reverse Logistics Group: www.rev-log.com
  XPO Logistics: www.xpologistics.com
  European Logistics Hub: www.eulogisticshub.com