NGHỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ? • Quản lý chuỗi cung ứng là gì? và hành trình để những món hàng trên mạng đến tay người tiêu dùng như thế nào?
  Nghề Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

  Quản trị chuỗi cung ứng là gì?
  Quản trị chuỗi cung ứng là quản lý cả một hệ thống bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, mua bán, tồn kho, phân phối và các hoạt động hậu cần.
  Quản lý chuỗi cung ứng làm những việc gì?
  Công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung…
  Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khác hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán…
  Quản trị chuỗi cung ứng

  Chuyên viên dự báo nguồn hàng, nhà hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu…cho đến nhà hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.
  Quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng của mọi tổ chức
  Kiến thức,kỹ năng cần có của ngành quản trị chuỗi cung ứng
  Về kiến thức:
  Sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
  Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan làm việc sau khi tốt nghiệp.
  Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt.
  Có tinh thần trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.
  Có tính chủ động, tích cực, cầu tiến, sáng tạo trong công việc.
  Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả cao, tính chuyên nghiệp cao.
  Về kỹ năng:
  Kỹ năng về công nghệ
  Kỹ năng đàm phán,thương lượng,ký kết hợp đồng
  Kỹ năng tư duy độc lập,sáng tạo
  Kỹ năng sử dụng các mô hình toán và ứng dụng tin học
  Cơ hội nghề nghiệp của ngành quản trị chuỗi cung ứng

  Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm trách và hoàn thành xuất sắc các công việc như:
  Quản lý logistics và chuỗi cung ứng;
  Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận;
  Phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong logistics và chuỗi cung ứng;
  Thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí vận hành hoạt động trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

  Học ngành quản trị chuỗi cung ứng ở đâu?
  Trường ĐH Quốc Gia TP HCM
  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
  Trường ĐH Ngoại Thương
  Trường ĐH Giao thông vận tải
  Trường ĐH RMIT...
  Ngành quản trị chuỗi cung ứng thi khối gì?
  A,A1,D1